Skip to main content

Actueel

Stand van zaken Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (gratis whitepaper)

Op vrijdag 19 juni 2020 vergaderden de Europese regeringsleiders over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de Europese begrotingsperiode 2021-2027. De verwachtingen op een akkoord waren niet bijster hoog, reëel wist iedereen dat dit ijdele hoop was. Er speelt een aantal diepgewortelde meningsverschillen, vooral over:

  • De omvang van het ‘reguliere’ MFK-deel op € 1.100 miljard;
  • Het aangaan van € 750 miljard gezamenlijke schuld daar bovenop (Next Generation EU);
  • De “afdrachtsverminderingen” als kortingen voor (netto) betalende lidstaten;
  • Het verhogen van bestaande en invoeren van nieuwe ‘eigen inkomsten’ voor de Europese Commissie.

De uitkomst van vier uur videoconferentie? De 27 staatshoofden en regeringsleiders van de EU bevestigden de meningsverschillen over deze meest fundamentele kwesties. Uiteindelijk konden Raadsvoorzitter Michel en Commissievoorzitter Von der Leyen alleen aanspraak maken op consensus over de noodzaak van een ambitieuze, agressieve reactie op de economische schok van de coronaviruspandemie.

Ambtenaren en diplomaten reageren kritisch. Zij wijten het voortduren van de impasse aan lage verwachtingen en schijnbaar minimale voorbereiding om de leiders ertoe aan te zetten hun meningsverschillen op te lossen.

Zienswijzen van de ‘vrekkige vier’, de zuidelijke lidstaten en de Frans-Duitse as liggen op tafel. Oost-Europese lidstaten roeren zich steeds meer, omdat zij de aandacht zien verschuiven van hun ontwikkeling naar het ‘redden’ van het Zuiden (met name Tsjechië, dat in de voorstellen ‘netto betaler’ wordt). Het verenigen hiervan, met recht doen aan de fundamentele bezwaren, tegemoetkomen aan noodzaken en urgentie is schier onmogelijk. Opgave aan Michel en Von der Leyen is desondanks voor de volgende top in juli weer een nieuw voorstel te doen.

Waar gaat het nu ook alweer over? Na onze blik vooruit, geeft dit memo inzicht in de verdeling van de middelen in het MFK in enkele begrotingslijnen en de verwachte enveloppe voor Nederland.

Nieuwsoverzicht

Complete whitepaper lezen?

Benieuwd naar het complete verhaal? Klik dan op de onderstaande knop.

Download whitepaper

Meer artikelen

Actueel

EU-Beleidsonderzoek: helderheid in het digitale tijdperk

In dit blogartikel vertelt adviseur dr. Mignon Schichel hoe zij, samen met haar collega’s, het EU-digitaliseringsbeleid onder de loep nam.
Actueel

Succesvol navigeren door het Nationaal Groeifonds: 10 aandachtspunten voor uw project

Adviseur Celine van Soest heeft de 10 essentiële aandachtspunten voor een succesvolle Nationaal Groeifonds aanvraag geïdentificeerd.
Actueel

Regio’s bundelen krachten voor doorbraak circulaire economie

In heel Nederland streven we actief naar een versnelde overgang naar een volledig circulaire economie tegen 2050. De kracht van…