Skip to main content

Actueel

Strategisch en succesvol met Europa werken doet u zó

Europa stelt honderden miljarden beschikbaar aan lidstaten om de economie en maatschappij te helpen herstellen van corona. In dit zesde deel van de blogreeks ‘Europa op de kaart’ vertelt ERAC-adviseur Robert Smeets hoe we gemeenten en provincies helpen om strategisch én succesvol met Europa te werken, zonder dat het ad-hocwerk wordt.

Europa is steeds meer dé bepalende bestuurslaag. Zowel op inhoud als op geld. Met de toegenomen financiële slagkracht van Brussel nu nog meer dan ooit tevoren. Het is hierom dat steeds meer gemeenten en provincies een Europastrategie opstellen.

Dus rinkelt bij ERAC volop de telefoon. Tijdens gesprekken constateren wij dat die Europastrategie altijd over de inhoud gaat, maar zelden over de organisatie. Een misser, want zonder executiekracht geen bestendige aanpak. Zonder geborgde randvoorwaarden geen meetbare successen. Daarom zoomen we nu in op het inbedden van Europa in de organisatie. Cruciaal hierin is dat het ambitieniveau en de organisatorische randvoorwaarden op elkaar aansluiten.

Europa is steeds meer dé bepalende bestuurslaag. Zowel op inhoud als op geld.

Vier domeinen

ERAC ziet het opereren op het Europese toneel altijd als een multidimensionaal vraagstuk met de volgende domeinen:

De organisatie moet eerst bepalen binnen welke domeinen haar Europese doelstellingen liggen. Zoals gezegd houden de domeinen verband met elkaar, maar als primaire doelstelling Europese financiering is, dan vraagt dit een andere organisatorische inbedding dan wanneer doelstellingen vooral liggen in public affairs. Zoekt u een manier om die koers evidencebased te bepalen? Probeer eens onze EU Impact Scan, ontwikkeld met de Haagse Hogeschool en Berenschot.

Zoekt u een manier om die koers evidencebased te bepalen? Probeer eens onze EU Impact Scan.

Ambitie

Vanuit de gekozen doelstellingen moet vervolgens de ambitie bepaald worden voordat we een organisatorisch advies kunnen geven. De hoogte en de inhoud van de ambitie bepalen welke organisatie en randvoorwaarden nodig zijn. Daarin onderscheidt ERAC twee dimensies:

 • De intensiteit van de inzet
  De mate waarin ‘Europa’ als expertise wordt georganiseerd.
 • De oriëntatie van de inzet
  De oriëntatie op eigen projecten, of óók faciliterend aan derden.

Op basis hiervan zijn er vier mogelijke varianten, afhankelijk van de ambitie op het gebied van inzet en oriëntatie:

 • Intensieve variant gericht op de interne organisatie
 • Intensieve variant gericht op de interne en externe organisatie
 • Gematigde variant gericht op de interne organisatie
 • Gematigde variant gericht op de interne en externe organisatie

Advies

De volgende en laatste stap is het operationaliseren van de executiekracht. ERAC vertaalt de gekozen variant in praktische adviezen op de volgende aspecten:

 • Structuur en verantwoordelijkheden
 • Interne samenwerking en informatievoorziening
 • Externe samenwerking
 • Capaciteit en expertise
 • Projectimplementatie
 • Vertegenwoordiging in Brussel

Op ieder van deze aspecten ontwerpt ERAC de ideale (toekomst)situatie in capaciteit en middelen. Ook geven wij een stappenplan om die situatie te bereiken.

ERAC Monitoringsysteem

Naast dit organisatorisch advies kan ERAC gemeenten benchmarken op de relatie tussen organisatie en Europese subsidie-euro’s. Hiervoor gebruiken we het ERAC Monitoringsysteem. Dit geeft een goed beeld van de uitgangssituatie van een gemeente.

Naast dit organisatorisch advies kan ERAC gemeenten benchmarken op de relatie tussen organisatie en Europese subsidie-euro’s.

Implementatie

Met onze complete dienstverlening krijgt u gerichte handvatten om Europa beter te implementeren in uw organisatie. Dit is belangrijk, omdat Europa bijdraagt aan het behalen van beleidsdoelstellingen van alle overheidsorganisaties. Een kleine investering zorgt ervoor dat de de opbrengst van Europa voor uw gemeente in de komende jaren enorm gaat groeien. En wij helpen u graag tijdens deze Europese ‘reis’!

Meer lezen?

In de reeks ‘Europa op de Kaart’ schetst ERAC een gericht plan van aanpak om ambities in Europa te verwezenlijken. Lees ook de vorige delen van onze blogreeks:

Ook al uw Europese kansen volledig benutten?

Stel gerust uw vragen en neem contact op met robertsmeets@erac.nl of via 06 46 28 41 93.

Nieuwsoverzicht

Meer artikelen

Actueel

Europese verkiezingen: perspectieven en kansen

Met de Europese verkiezingen is het nu meer dan ooit relevant om de rol van de EU voor Nederland te…
Actueel

Versterk brede welvaart in uw regio: Praktische tips voor succes met de Regio Deal

Ontdek praktische tips van adviseur Marijn van Zanten om met uw voorstel het beste uit de Regio Deal te halen.
Actueel

Regioversnellers voor een succesvolle transitie naar een circulaire economie

Een inspirerend blog voor alle regionale intermediaire partijen en overheden die zich inzetten om de circulaire transitie te faciliteren.