Welke financiering is er om de energietransitie te realiseren?

Veel gemeenten staan voor een groot vraagstuk: de energietransitie. Om over het financieringslandschap nog maar te zwijgen. Want op welke regelingen kunt u aanspraak maken? ERAC-adviseurs Igor Savelkouls en Stéphanie Woldringh lichten een aantal (Europese) programma’s uit.

Programma Aardgasvrije Wijken
Een interessante regeling waar ERAC ervaring mee heeft, is Programma Aardgasvrij Wijken. Igor: “Dit is een interessante regeling met als doel om wijken van het gas af te koppelen en te voorzien van een alternatieve energiebron.” De aanvraagronde is inmiddels gesloten, maar volgens Igor komt daar vast en zeker opvolging voor. “De onrendabele top is namelijk nog niet verdwenen.”

EFRO
Oftewel het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Dit is een actuele regeling gericht op innovatie en de overgang naar een koolstofarme en groenere economie. Igor: “Denk dan aan innovatieve projecten zoals het realiseren van een warmtenet. Als u als gemeente een pilot wilt draaien samen met het bedrijfsleven, dan is dit een goede regeling waar u aanspraak op zou kunnen maken.”

Just Transition Fund (JTF)
Het JFT is bedoeld voor allerlei duurzame initiatieven. Denk dan bijvoorbeeld aan projecten als elektrolyse om waterstof op te wekken. Dit fonds is bedoeld voor regio’s die voor een extra grote opgave staan als het gaat om de energietransitie. Igor: “Denk dan aan West-Brabant. Daar zit veel chemische industrie. Of Groningen, vanwege het teruglopen van de aardgaswinning.”

European Urban Initiative
Stéphanie noemt het European Urban Initiative als tip voor gemeenten. “Een groot fonds met een half miljard euro ter beschikking. Het EUI richt zich op integrale stadsontwikkeling om de stad te voorzien van duurzame initiatieven. Steden met meer dan 50.000 inwoners kunnen er aanspraak op maken.”

Interregional Innovation Investments (I3)
Een nieuw programma waar ERAC mee werkt, is I3. Dit fonds bestaat uit een half miljard euro. Stephanie: “I3 is in het leven geroepen om Europese organisaties samen te brengen die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van onder andere de klimaattransitie. Om aanspraak te maken hebt u drie internationale partners nodig. Daar kan ERAC bij helpen.”

Interreg(I3)
Net zoals I3 biedt ook Interreg de mogelijkheid om internationaal samen te werken met verschillende steden, licht Stéphanie toe. “Het energievraagstuk speelt overal ter wereld en daarom zou je het ook op internationaal niveau kunnen uitrollen. U wisselt als gemeente kennis uit en u wordt uitgedaagd om met verschillende partners samen te werken. Op die manier draagt u samen bij aan de energietransitie.”

CEF
Een interessante regeling voor gemeenten op het gebied van transport is CEF, zegt Stéphanie. “Hiermee kunt u investeren in infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Denk dan aan waterstoftankstations of laadpalen. Je ziet dat daar private operators aanspraak op maken, maar deze regeling is ook bedoeld voor gemeenten.”

Gids nodig?
Wilt u meer weten over de regelingen? Of heeft u financieringsadvies nodig bij een specifiek project? Onze ERAC-adviseurs denken graag met u mee. Neem contact op voor een vrijblijvende kop koffie.

Nieuwsoverzicht

Meer artikelen

Actueel

Het belang van de voortgangsrapportage

In de publicatie Nieuwe Perspectieven van BDO wordt de financiële positie van de Nederlandse gemeenten uitgelicht. Maar is financiële slagkracht…
Actueel

Zo voorkomt u administratieve blunders bij een ESF-aanvraag

Hoe voorkomt u als gemeente of organisatie het mislopen van uw ESF-gelden? ERAC-adviseur Jordy legt uit.
Actueel

Zo maakt u aanspraak op waterstof-subsidieregelingen

Er is een groene-waterstofschaarste. Genoeg reden om volop subsidies beschikbaar te stellen voor partijen die dat probleem helpen oplossen. Zo…