Skip to main content

ERAC Fondsmanagement

Makers van (semi)publieke revolverende fondsen mét impact

Lees verder

Nederland kent grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van onder meer de energietransitie, gezondheid en innovatie. Om die uitdagingen aan te gaan, werken overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers steeds intensiever samen. ERAC Fondsmanagement BV is daarbij dé advies- en managementpartner op het gebied van revolverende fondsen.

Revolverend financieren
Revolverende fondsen dragen bij aan het realiseren van maatschappelijke doelen door het verstrekken van financieringen aan investeringsprojecten. Denk hierbij aan leningen, garanties of investeringen in aandelenkapitaal. Een revolverend fonds verstrekt dit soort risicofinanciering voor investeringen in verschillende domeinen zoals energietransitie, innovatie en stedelijke herstructurering. Omdat het streven is dat financieringen worden terugbetaald, kunnen de fondsmiddelen meerdere keren worden ingezet. Dit wordt bedoeld met het zogenoemde revolveren. Een revolverend fonds is daarmee een krachtig en duurzaam financieel uitvoeringsinstrument gericht op het realiseren van maatschappelijke (beleids)doelen.

Fondsmanagement: een specialisme op zich
Bij het dagelijkse management van revolverende fondsen komt veel kijken. Het vraagt om specifieke kennis en expertise. Bijvoorbeeld op het gebied van publiekrecht en staatssteunkaders, maar ook op het gebied van privaatrechtelijke financieringscomponenten en vormvoorschriften. Andere belangrijke zaken: netwerkontwikkeling en portfolio-opbouw, een zorgvuldig en prudent besluitvormingsproces rondom investeringsproposities en het zorgvuldig rapporteren van de inhoudelijke en financiële voortgang van het fonds. Bovendien is fondsmanagement vanuit de Wet op het financieel toezicht (Wft) strikt gereguleerd. Kortom: fondsmanagement is een specialisme op zich.

ERAC begeleidt van A tot Z
ERAC Fondsmanagement BV heeft alle kennis en expertise in huis om u van A tot Z te helpen bij het inrichten en uitvoeren van een revolverend fonds. In de afgelopen twintig jaar hebben we daarin veel ervaring opgebouwd. We helpen u met het adviseren, structureren, operationaliseren én managen van vooral publiek gefinancierde fondsen. Vaak ook met een belangrijke Europese component.

Verschillende bestuursniveaus
ERAC Fondsmanagement BV heeft veel kennis van (semi)publieke fondsen op verschillende bestuursniveaus: gemeenten, provincies en het Rijk. Toezichthouders stellen hoge eisen aan het fondsmanagement. Zeker ook daar waar publieke middelen worden ingezet. ERAC Fondsmanagement BV beschikt over een ervaren en gespecialiseerd team van fondsmanagers met passende Wft-certificeringen.

Zo fixen wij het
Ons bevlogen fondsmanagementteam steekt graag de handen uit de mouwen. Zo ondersteunen wij u bij alle aspecten die bij de oprichting en de uitvoering van een revolverend fonds komen kijken. Ook als het fonds in de vorm van een regeling is opgezet, kunnen wij in het volledige traject ondersteunen. Concreet betekent dit:

  • acquireren van passende projecten
  • toetsen van aanvragen aan de investeringsstrategie
  • voorleggen van aanvragen aan de adviescommissie
  • verstrekken en beheren van financieringen
  • beheer van het fonds zelf

Natuurlijk dragen wij ook zorg voor de voortgangsrapportages aan de stakeholders. Hierin nemen we de inhoudelijke impactresultaten en financiële resultaten mee.

Fondsmanagement

Onze activiteiten

Kapitaalmarktonderzoek & evaluaties

Geen effectief fonds zonder een krachtige marktanalyse

Structureren & operationaliseren fonds

Van bouw tot lancering: ERAC begeleidt het gehele traject

Fondsmanagement

Ervaren management bij de uitvoering van publieke revolverende fondsen

Business development

Het ontwikkelen van uitstekende business cases

Financieringsstrategie

Een solide strategie om bergen mee te verzetten

Facts & figures

Hét bepalende adviesbureau

28 jaar
Ervaring

65
Gedreven ERAC-ers

400+
Tevreden klanten

4
Pijlers

Onze expertise nodig?

Neem contact op met Luc van Aart

lucvanaart@erac.nl