ERAC Funding

LCCG en ERAC bundelen krachten in ERAC Fondsmanagement

Nederland kent grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van de energietransitie, gezondheid en innovatie. Om die uitdagingen aan te gaan, werken overheid, burgers, kennisinstellingen en bedrijven steeds intensiever samen. Ter ondersteuning daarin richten LCCG en ERAC een gespecialiseerde tak op: ERAC Fondsmanagement BV. Dit is dé partner op het gebied van advisering en management van revolverende fondsen.

“Revolverende fondsen winnen bij overheden sterk aan populariteit”, zegt ERAC-adviseur Luc van Aart. “Vooral door de enorme investeringsopgaven op het gebied van de energietransitie. Maar, hoe zet je zo’n fonds op en hoe leid je de uitvoering in goede banen? Dankzij deze samenwerking kunnen ERAC en LCCG voorzien in de groeiende ondersteuningsvraag bij overheden.”

Saskia Langbroek-Coppus, directeur van LCCG, voegt toe: “Fondsmanagement is een specialisme op zich. Er is veel kennis, ervaring en een breed netwerk voor nodig. Door deze samenwerking komen al onze expertises samen. En daar profiteren onze huidige en toekomstige opdrachtgevers enorm van.”

Krachtig instrument

De samenwerking is nodig in een tijd dat grote maatschappelijke uitdagingen bijna altijd gepaard gaan met forse financiële investeringen. Saskia: “Het komt vaak voor dat private kapitaalverstrekkers zoals banken niet bereid zijn om in grootschalige, risicovolle projecten te investeren. Dit vanwege een te beperkt financieel rendement. Dan kan een (grotendeels) publiekelijk gefinancierd revolverend fonds uitkomst bieden. Dit is een krachtig instrument om nieuwe maatschappelijke en economische innovaties te realiseren.”

Een revolverend fonds is een krachtig instrument om nieuwe maatschappelijke en economische innovaties te realiseren.

Brede expertise

ERAC Fondsmanagement richt zich op een transparante en zorgvuldige uitvoering van revolverende publieke geldstromen. De missie: het bijdragen aan maatschappelijke doelen waarbij publieke middelen meerdere keren kunnen worden aangewend, het zogenaamde revolveren. Dat vergt maatwerk en een goede kennis van zowel het publiekrecht en de staatssteunkaders als privaatrechtelijke financieringscomponenten en vormvoorschriften.

Saskia: “Onze kracht is onze brede expertise én de inbedding in de activiteiten die we al uitvoeren op het gebied van regionale ontwikkeling en Europese samenwerking. We hebben dus de kennis en ervaring om overheden van A tot Z te helpen bij alles wat er komt kijken bij een revolverend fonds.”

Expertises op drie niveaus

  • Strategisch: adviesopdrachten die met revolverende financiering te maken hebben. Bijvoorbeeld het opstellen van een financieringsstrategie voor de energietransitie of het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van externe financiering voor een revolverend fonds in sociale innovatie.
  • Tactisch: integrale dienstverlening op het gebied van revolverende fondsen. Dit omvat onder andere kapitaalmarktonderzoek, het structureren en de funding van fondsen, het werven van een fondsmanager en het uitvoeren van evaluaties.
  • Operationeel: fondsmanagement van revolverende fondsen. Denk hierbij aan de dagelijkse operatie en het beheer van de fondsen.

We hebben de kennis en ervaring om overheden van A tot Z te helpen bij alles wat er komt kijken bij een revolverend fonds.

Over LCCG

LCCG is in 2014 opgericht door Saskia Langbroek-Coppus. Ze is ruim 25 jaar werkzaam in de financiële sector, bij onder andere verschillende grootbanken en een investeringsmaatschappij. Saskia heeft in de rol van adviseur en fondsmanager veel ervaring met het begeleiden van instellingen en overheden in vernieuwend financieren met (deels) publieke middelen. De afgelopen jaren heeft ze nauwe contacten opgebouwd met diverse ministeries, de Algemene Rekenkamer, de landsadvocaat en het academische veld. “Opdrachtgevers hebben veel baat bij de veranderende inzichten in wet- en regelgeving en de directe toepassing bij de uitvoering van hun fondsen. Deze kennis pas ik dan ook graag toe bij ERAC Fondsmanagement BV.”

Een greep uit onze cases

Strategisch: gemeente Den Haag

Advies financieringsstrategie energietransitie (HEID)

De gemeente Den Haag heeft de ambitie om concrete stappen te zetten richting het doel van een klimaatneutrale stad in 2030. Wij hebben strategisch advies uitgebracht over de mogelijkheden om (een deel van) de opbrengst van de ENECO-aandelen in te zetten voor een financieringsstrategie, om zo energietransitie te versnellen.

Tactisch: provincie Noord-Brabant

Procesmanagement bij het structureren en oprichten mkb-plusfaciliteit

De provincie vroeg ERAC het (interim-)procesmanagement op zich te nemen. In deze rol creëerden onze adviseurs draagvlak onder de regionale, nationale en Europese stakeholders. Bovendien brachten we specifieke kennis en ervaring in met betrekking tot het structureren van het revolverend fonds.

Operationeel: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Fondsbeheer en de materiële en financiële kwaliteitsbewaking

DGGF en DTIF zijn opgezet door BZ om met projecten en initiatieven uit het Nederlandse bedrijfsleven een positieve impact te creëren in (ontwikkelings)landen. Deze revolverende fondsen zetten daarmee initiatieven in gang die anders niet van de grond zouden komen. Wij hebben ondersteund in de opzet en het beheer van het fonds en daarnaast bijgedragen aan de ontwikkeling van een professionele financieringsorganisatie.

Nieuwsoverzicht

Fondsmanager of adviseur nodig?

Hulp nodig bij een vraagstuk op het gebied van revolverende fondsen of benieuwd naar meer cases? ERAC Fondsmanagement staat voor u klaar.

Neem contact op

Meer artikelen

Actueel

Zo voorkomt u administratieve blunders bij een ESF-aanvraag

Hoe voorkomt u als gemeente of organisatie het mislopen van uw ESF-gelden? ERAC-adviseur Jordy legt uit.
Actueel

Zo maakt u aanspraak op waterstof-subsidieregelingen

Er is een groene-waterstofschaarste. Genoeg reden om volop subsidies beschikbaar te stellen voor partijen die dat probleem helpen oplossen. Zo…
Actueel

EU Masterclass voor nieuwe raadsleden

Subsidies zijn een veelgebruikt middel om innovatie te stimuleren. Doordat de wet- en regelgeving steeds complexer wordt, wordt de vraag…