REACT-EU

Algemeen Algemene kenmerken van REACT-EU

REACT-EU is in het leven geroepen als reactie op de COVID-19 crisis. In Nederland worden de middelen beschikbaar gesteld via de managementautoriteiten van ESF en EFRO. Voor EFRO betekent dit dat er inhoudelijk verschillen kunnen bestaan tussen noord, oost, zuid en west. Hierna volgt eerst een algemene toelichting op REACT-EU, gevolgd door specifieke informatie per landsdeel.

Doel van REACT-EU

REACT-EU EFRO is gericht op het bewerkstelligen van een groen, digitaal en veerkrachtig crisisherstel van de economie in de context van de COVID-19 pandemie.

Voor REACT-EU ESF zijn deze extra middelen o.a. voor de ondersteuning van kwetsbare werkenden en werkzoekenden, arbeidsmarktgerichte begeleiding van leerlingen in het vso en het pro, bij- en omscholing van werk naar werk voor kwetsbare werkenden en werkenden die willen overstappen naar werk in een krapteberoep al dan niet in een andere sector.

Voor wie en voorwaarden

REACT-EU ESF kan aangevraagd worden door de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s. Deze subsidie is specifiek voor de arbeidsmarktregio’s en Pro/Vso scholen.

Voor REACT-EU EFRO kunnen de precieze voorwaarden per landsdeel verschillen, maar in het algemeen is REACT-EU gericht op mkb eventueel in samenwerking met kennisinstellingen en overheden. De voorwaarden zijn ook per landsdeel verschillend, wij kunnen u afhankelijk van de regio waarin uw project plaatsvindt voorzien van specifieke informatie.

Status Status

Elk landsdeel kent een eigen tijdlijn wat betreft openstellingen binnen REACT-EU EFRO:

  • Kansen voor West: eerste openstelling is al geweest. Meer informatie wordt later bekend gemaakt.
  • Zuid: er gaan drie gerichte, provinciale openstellingen plaatsvinden. De eerste openstelling is maandag 29 maart 2021. Vervolgopenstellingen worden op een later moment bekend gemaakt.
  • Oost: de eerste openstelling is donderdag 1 april 2021.
  • Noord: nog niet bekend.

Het tijdvak voor REACT-EU ESF wordt opengesteld op 26 april 2021. Dan kunnen de centrumgemeenten een aanvraag indienen voor 2021/2022 en de Pro/Vso scholen voor het schooljaar 2020-2021. Op 1 mei 2021 wordt het tijdvak opengesteld voor de Pro/Vso scholen om voor het schooljaar 2021-2022 REACT-EU ESF aan te vragen.

Budget Budget

De gelden die beschikbaar zijn binnen REACT-EU betreffen extra middelen voor 2021 en 2022. Deze middelen moeten uiterlijk eind 2023 besteed zijn. Het subsidieplafond, subsidiepercentage en de minimale projectomvang verschillen voor EFRO  per landsdeel en per openstelling.

Voor ESF wordt in 2021 een bedrag van ruim € 220 miljoen toegevoegd aan het lopende nationale ESF programma 2014-2020. Het subsidiepercentage is 75% en de middelen worden aan de hand van een verdeelsleutel over de 35 arbeidsmarktregio’s verdeeld.

Inhoud Inhoud en aanvraagprocedure

Het aanvragen van subsidie binnen de financieringsregeling REACT-EU EFRO verloopt via het loket van het betreffende landsdeel:

  • Kansen voor West: diverse steunpunten binnen de Kansen voor West managementautoriteit
  • Zuid: Stimulus, de organisatie die sinds jaar en dag het programmamanagement ten aanzien van (EU-)regelingen verricht voor de regio Zuid-Nederland.
  • Oost: Managementautoriteit Oost Nederland
  • Noord: Samenwerkingsverband Noord Nederland

Het aanvragen van de REACT-EU ESF subsidie verloopt via de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s.

Wilt u meer weten over deze regeling?

ERAC helpt overheden, kennisinstellingen en bedrijven bij de totstandkoming van hun uitdagende innovatieve projecten. Wij zijn uitstekend bekend met de voorwaarden van een groot aantal financieringsmogelijkheden, waaronder REACT-EU.

Wilt u weten wat wij in dat opzicht voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op