REACT-EU

Algemeen Algemene kenmerken van REACT-EU

REACT-EU is in het leven geroepen als reactie op de COVID-19 crisis. In Nederland worden de middelen beschikbaar gesteld via de managementautoriteiten van EFRO. Dit betekent dat er inhoudelijk verschillen kunnen bestaan tussen noord, oost, zuid en west. Hierna volgt eerst een algemene toelichting op REACT-EU, gevolgd door specifieke informatie per landsdeel.

Doel van REACT-EU

REACT-EU is gericht op het bewerkstelligen van een groen, digitaal en veerkrachtig crisisherstel van de economie in de context van de COVID-19 pandemie.

Voor wie en voorwaarden

De precieze voorwaarden kunnen per landsdeel verschillen, maar in het algemeen is REACT-EU gericht op mkb eventueel in samenwerking met kennisinstellingen en overheden. De voorwaarden zijn ook per landsdeel verschillend, wij kunnen u afhankelijk van de regio waarin uw project plaatsvindt voorzien van specifieke informatie.

Status Status

Elk landsdeel kent een eigen tijdlijn wat betreft openstellingen binnen REACT-EU:

  • Kansen voor West: eerste openstelling is al geweest. Meer informatie wordt later bekend gemaakt.
  • Zuid: er gaan drie gerichte, provinciale openstellingen plaatsvinden. De eerste openstelling is maandag 29 maart 2021. Vervolgopenstellingen worden op een later moment bekend gemaakt.
  • Oost: de eerste openstelling is donderdag 1 april 2021.
  • Noord: nog niet bekend.
Budget Budget

De gelden die beschikbaar zijn binnen REACT-EU betreffen extra middelen voor 2021 en 2022. Deze middelen moeten uiterlijk eind 2023 besteed zijn. Het subsidieplafond, subsidiepercentage en de minimale projectomvang verschillen per landsdeel en per openstelling

Inhoud Inhoud en aanvraagprocedure

Het aanvragen van subsidie binnen de financieringsregeling REACT-EU verloopt via het loket van het betreffende landsdeel:

  • Kansen voor West: diverse steunpunten binnen de Kansen voor West managementautoriteit
  • Zuid: Stimulus, de organisatie die sinds jaar en dag het programmamanagement ten aanzien van (EU-)regelingen verricht voor de regio Zuid-Nederland.
  • Oost: Managementautoriteit Oost Nederland
  • Noord: Samenwerkingsverband Noord Nederland

Wilt u meer weten over deze regeling?

ERAC helpt overheden, kennisinstellingen en bedrijven bij de totstandkoming van hun uitdagende innovatieve projecten. Wij zijn uitstekend bekend met de voorwaarden van een groot aantal financieringsmogelijkheden, waaronder REACT-EU.

Wilt u weten wat wij in dat opzicht voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om de inhoud van onze website te personaliseren en het verkeer te analyseren. Geef aan wat je cookies voorkeuren zijn.

Voorwaarden | Sluiten
Instellingen