Skip to main content

Wij zijn experts in 'verder 'brengen'

Subsidieadviesbureau

Lees verder

Hier komt een h2

{dit is een voorbeeld tekst hier moet minimaal 1x heb zoekwoord komen} Als het gaat om financiering zijn er oneindig veel mogelijkheden. Hoe zorgt u er bijvoorbeeld voor dat publieke middelen dusdanig worden ingezet dat andere investeerders bereid zijn mee te investeren om een maatschappelijk doel te bereiken? ERAC helpt u om een financieringsstrategie op te stellen, zodat u impact kunt maken.

Hier komt een h3

Publieke en private investeerders werken steeds vaker samen om maatschappelijke doelen te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatdoelen. Voor private partijen bepaalt naast de investeringszekerheid op lange termijn met name de risico-rendementsverhouding van investeringsprojecten principieel of er wordt gefinancierd en zo ja, in welke vorm, in welke omvang en tegen welke condities financiering voor projecten beschikbaar wordt gesteld.

Hoe kunnen we u helpen?

Onze activiteiten als subsidieadviesbureau

Beleidsontwikkeling
Beleidsontwikkeling
Beleidsontwikkeling
Beleidsontwikkeling
Beleidsontwikkeling
Beleidsontwikkeling

Hier komt een H3

Publieke en private investeerders werken steeds vaker samen om maatschappelijke doelen te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatdoelen. Voor private partijen bepaalt naast de investeringszekerheid op lange termijn met name de risico-rendementsverhouding van investeringsprojecten principieel of er wordt gefinancierd en zo ja, in welke vorm, in welke omvang en tegen welke condities financiering voor projecten beschikbaar wordt gesteld.

Hier komt een H3

Bij rendabele projecten is er sprake van een positieve business case. Daar is over het algemeen geen publieke financiering nodig. Maar vaak is er sprake van een (op onderdelen) negatieve business case, waarbij de kosten hoger liggen dan de opbrengsten: de zogenaamde onrendabele top. Private investeerders en banken zijn vaak niet bereid om daar in te stappen, tenzij een publieke investeringsimpuls het grootste risico wegneemt. Vaak is de financieringsmarkt dan nog relatief nieuw en nog niet volwassen.

Onze EU-impactscan

Bent u op zoek naar manieren om de processen binnen uw organisatie met betrekking tot Europa beter te stroomlijnen? De EU-Impactscan meet in hoeverre uw organisatie is aangesloten op Europa – van wetgeving en beleidsprocessen tot Europese financiering en public affairs.

{deze banner zal vervangen worden met een klikbare nieuwe banner}

Hier komt een H3

Centraal bij een een financieringsstrategie staat vaak de wijze waarop publieke middelen dusdanig kunnen worden ingezet dat
andere (private) investeerders bereid zijn mee te investeren om een maatschappelijk doel te bereiken. Een ander essentieel onderdeel is de aansluiting met al bestaande instrumenten en het wettelijk kader waarbinnen de financiële instrumenten worden aangewend.

Facts & figures

Hét bepalende adviesbureau

28 jaar
Ervaring

65
Gedreven ERAC-ers

400+
Tevreden klanten

4
Pijlers

ERAC aan uw zijde?

Kom maar op met dat vraagstuk.

Laten we complexe materie vertalen naar pragmatische adviezen. Tot creatieve oplossingen komen. Meedenken. Kritisch zijn. Doorvragen. Ideeën van de grond krijgen. Beter worden door kruisbestuiving. Maar bovenal: laten we samen maximale impact maken.