Dutch Blockchain Hackathon – accelerator voor kennisontwikkeling

Vijftig teams met deelnemers uit tien landen, veertig publieke en private partners, drie dagen en één missie, dat waren de ingrediënten van de eerste Dutch Blockchain Hackathon die in februari 2017 in Groningen plaatsvond.

Blockchain, het wereldwijde digitale netwerk waarin unieke, versleutelde gegevens veilig kunnen worden opgeslagen en uitgewisseld, is bij het grote publiek voornamelijk bekend van de Bitcoin. Er zijn echter tal van andere toepassingen denkbaar voor een veiliger en efficiënter beheer van het dataverkeer. Tijdens de Dutch Blockchain Hackathon werkten teams van ontwikkelaars, ondernemers en overheden samen om nuttige Blockchain-toepassingen te ontwerpen binnen vijf thema’s: energietransitie, digitale identiteit, overheidsdienstverlening, pensioenvoorziening en internationale handel.

Meerjarenprogramma
“Onze slogan is Co-creating the next operating system for our society”, vertelt organisator Rutger van Zuidam. “De hackathon beperkt zich dan ook niet tot één weekend maar is een meerjarenprogramma met een vaste jaarlijkse cyclus. Die begon afgelopen voorjaar met voorbereidende meetings met partijen uit de triple helix: start-ups, overheden, bedrijven, hogescholen en universiteiten, maar ook technologiereuzen zoals Microsoft. De hackathon zelf is een fantastische accelerator voor kennisontwikkeling, een setting waar je buiten je comfortzone komt en daadwerkelijk creatief kunt zijn. Na de hackathon volgt een acceleratietraject waarin we de teams met de beste projectideeën ondersteunen bij het verder ontwikkelen daarvan. Onder meer door ze te introduceren bij co-creators en potentiële klanten.”

Waterdicht systeem
Een van de cases die momenteel wordt doorontwikkeld, is de digitale persoonsregistratie. Dit moet het voor bijvoorbeeld een vluchteling die zonder papieren huis en haard moest verlaten, eenvoudiger maken om aan te tonen wie hij is. Niet alleen de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, maar ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Hanzehogeschool Groningen hebben belangstelling voor een waterdicht systeem voor persoonsidentificatie en de registratie van persoonsgebonden documenten zoals paspoort en diploma’s.

Hotspot Noord-Nederland
De Dutch Blockchain Hackathon heeft in Groningen kunnen landen met steun van veel partijen uit de regio. “Noord-Nederland is een echte hotspot waar innovatie met open armen wordt ontvangen”, aldus Van Zuidam. “De internetsector en start-ups doen het hier heel goed en er zijn veel publieke organisaties gevestigd die actief willen samenwerken om hun administratieve functie veiliger en efficiënter te maken.”

De impact van ERAC

De Dutch Blockchain Hackathon wordt gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor het verkrijgen van deze subsidie schakelde Van Zuidam, op aanraden van de provincie Drenthe, de hulp van ERAC in. ERAC vertaalde de plannen naar een samenhangend en uitvoerbaar projectplan dat aansluit op de doelstellingen van EFRO en maakte de bijbehorende begroting voor een periode van drie jaar. Van Zuidam: “Met de financiële bijdrage vanuit Europa kunnen wij de deelnemers, partners en sponsoren van de Dutch Blockchain Hackathon nog beter faciliteren om concrete toepassingen te ontwikkelen voor de moderne samenleving.”

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op