Utrecht Health Seed Fund helpt start-ups naar scale-ups

Als innovatieve start-up is het lastig om financiering te vinden in een vroege ontwikkelingsfase van een product of dienst. Het UHSF biedt de oplossing. Dit nieuwe investeringsfonds is bedoeld om start-ups uit de provincie Utrecht in de sector life sciences & health verder te brengen naar een scale-up. ERAC-adviseur Frank Jansen was betrokken bij de totstandkoming van het fonds.

Wat houdt het Utrecht Health Seed Fund in?

“Dit fonds is in maart gelanceerd en heeft als doel om veelbelovende medische start-ups in de provincie Utrecht te voorzien van financiering in de vroege fase. Het UHSF bedraagt 5,4 miljoen euro en investeert initieel tussen 100.000 euro en 250.000 euro via converteerbare leningen of aandelenparticipaties.”

Waarvoor is het geld precies bedoeld?

“Het geld is gereserveerd om onderzoek en productontwikkeling van medische start-ups te financieren. Na overbrugging van deze proof of concept-fase kan het product of de dienst worden klaargestoomd voor de markt. Zo wil UHSF de komende jaren het ‘gat’ tussen onderzoek en commercialisatie dichten door financiering te verstrekken. Maar ook door het aantrekken van co- en vervolgfinanciers. Het uiteindelijke doel is om de zorg te verbeteren door innovatieve start-ups te ondersteunen.”

Door wie is dit fonds opgericht?

“Het is een initiatief van Utrecht Holdings en Economic Board Utrecht (EBU). Het fonds wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit Utrecht.”

Het fonds is bedoeld voor bedrijven die zich bezighouden met het ontwikkelen van een medicijn of kunstmatige hartkleppen, een e-health-oplossing of een biotechnische uitvinding. Dat zijn natuurlijk mooie innovaties.

Voor welke start-ups is dit fonds bedoeld?

“Denk dan aan innovatieve start-ups in de sectoren life sciences (biotech, pharma en diagnostics), digital health, medical devices en animal health. Dit kunnen bijvoorbeeld bedrijven zijn die zich bezighouden met het ontwikkelen van een medicijn of kunstmatige hartkleppen, een e-health-oplossing of een biotechnische uitvinding. Dat zijn natuurlijk mooie innovaties.”

Wat is de rol van ERAC in dit project?

“We hebben een grote en gevarieerde rol bij de totstandkoming van dit fonds. Samen met Utrecht Holdings zijn we een jaar bezig geweest met de voorbereiding. Voordat zo’n fonds staat, moet er namelijk veel gebeuren. Zo heeft ERAC een projectplan geschreven en hebben we gezorgd dat het met Europees geld in de vorm van een EFRO-subsidie gefinancierd kan worden. Verder hadden wij de taak om een uitgebreid fondsplan op te stellen waarin een investeringsstrategie en een business case zijn uitgewerkt. Daarnaast zijn we ook betrokken bij het ‘loket’ van het fonds, oftewel de aanmeldprocedure voor bedrijven. Dit moet helemaal tot in de puntjes geregeld zijn, want hier komt alles samen.”

Welke kennis komt er kijken bij het opzetten van dit fonds?

“Je moet als fonds voldoen aan de investerings- en subsidievoorwaarden. ERAC heeft gelukkig veel kennis en ervaring met de combinatie fondsen en Europese subsidies. Hierdoor zijn we in staat om een EU-proof fonds op te zetten, zodat het goed gestructureerd wordt en juridisch helemaal in orde is.”

Hoe is het om als adviseur betrokken te zijn bij dit project?

“Ik vind de maatschappelijke doelstelling achter het fonds mooi. Het zijn uiteenlopende business cases in de sector life sciences & health die je hiermee kunt ondersteunen. Het geld komt terecht bij start-ups die het hard nodig hebben voor een belangrijk doel, namelijk het verbeteren van zorg. Het kost veel tijd om zo’n fonds op te richten, maar als er een succesvol fonds staat wat voor langere tijd kan blijven bestaan, is dat natuurlijk prachtig!”

Jaap de Bruin (fund manager Utrecht Health Seed Fund)

“ERAC is instrumenteel geweest in de ondersteuning van het opzetten van het Utrecht Health Seed Fund. De mix van kennis van de markt, de taal kunnen spreken van overheidsinstellingen en een prettige, heldere en proactieve manier van werken zijn erg goed bevallen.”

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op