Skip to main content

Actueel

CSRD: nieuwe EU-norm in circulaire economie

Leidt meer ‘drang en dwang’ tot een versnelling naar een circulaire economie? Binnenkort moeten grote bedrijven verplicht rapporteren over de milieu- en sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten. Deze richtlijn publiceerde de EU in Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Is dit het begin van een nieuwe standaard in projecten, investeringen en subsidies? Adviseur Stef Meijers vindt het goede ontwikkeling.

Het tempo op weg naar een circulaire economie ligt veel te laag. Dat harde oordeel velt het Planbureau voor de Leefomgeving over Nederland. Sterker: het PBL stelt dat “de overheid bedrijven moet verplichten om een behaald aandeel hergebruikte materialen in producten te verwerken”. Zoals het er nu uitziet, gaat het nog zeker enkele jaren duren voordat dat zover is. De EU zet in ieder geval een stap vooruit met de Corporate Sustainability Reporting Directive.

Het tempo op weg naar een circulaire economie ligt veel te laag

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

CSRD: wat is het?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een richtlijn waarin staat dat steeds meer bedrijven vanaf 2024 verplicht zijn te rapporteren over hun impact op de mens en op het klimaat. In eerste instantie geldt dit alleen voor grote bedrijven. De komende jaren volgt een uitbreiding naar middelgrote en kleine ondernemingen. De CSRD gaat dus verder dan alleen rapporteren over klimaat, circulaire economie en biodiversiteit. Ook de sociale impact en governancefactoren komen aan bod. Denk aan de behandeling van medewerkers, eerbiediging van mensenrechten en de bedrijfscultuur.

Doorvertaling in de keten

Nu denk je misschien: het zal wel loslopen met die rapportages, in de praktijk verandert er niet veel. Niets is minder waar. Grote bedrijven zoals Heijmans geven nu al aan dat ze de strengere CSRD-criteria gaan doorvertalen in bouwprojecten. En dat straalt onder andere af op de kleinere bouwers en onderaannemers. Zo stimuleert de CSRD dus uiteindelijk allerlei organisaties in diverse sectoren om duurzaam en sociaal verantwoord bezig te zijn. Er is nog wel een lange weg te gaan. Op dit moment blijkt slechts 22 procent van de bedrijven klaar om kwantitatief te rapporteren over de circulaire economie.

Een nieuwe standaard?

De doorvertaling van de CSRD-rapportagevereisten beperkt zich niet alleen tot bedrijven. De CSRD biedt publieke en private investeerders namelijk nieuwe handvatten om euro’s alleen naar de meest ‘groene’ en ‘sociale’ organisaties te laten stromen. En dat heeft weer gevolgen voor bijvoorbeeld beleid, programma’s, projecten en andere interventies. Zowel privaat als publiek. Zo ontstaat er vanzelf een sneeuwbaleffect met een steeds grotere druk op organisaties om ‘groen’ en ‘sociaal’ te zijn. Gaan we dan nu toch eindelijk tempo gaan maken richting een circulaire economie?

ERAC is betrokken bij circulaire projecten en programma’s voor overheden, kennisinstellingen en bedrijven – vaak gefinancierd met EU subsidies. Zo is circulaire bouw op dit moment een ‘hot topic’ in veel gemeenten en provincies. Wij helpen organisaties met projectontwikkeling, consortiumvorming en subsidieaanvragen. Meer weten? Neem contact op met jimmydanner@erac.nl.

Meer artikelen

Actueel

EU-Beleidsonderzoek: helderheid in het digitale tijdperk

In dit blogartikel vertelt adviseur dr. Mignon Schichel hoe zij, samen met haar collega’s, het EU-digitaliseringsbeleid onder de loep nam.
Actueel

Succesvol navigeren door het Nationaal Groeifonds: 10 aandachtspunten voor uw project

Adviseur Celine van Soest heeft de 10 essentiële aandachtspunten voor een succesvolle Nationaal Groeifonds aanvraag geïdentificeerd.
Actueel

Regio’s bundelen krachten voor doorbraak circulaire economie

In heel Nederland streven we actief naar een versnelde overgang naar een volledig circulaire economie tegen 2050. De kracht van…