Skip to main content

Actueel

Europese Subsidie-inzichten voor Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

Subsidies zijn in ons vakgebied essentieel in het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling. Een potentieel effectief instrument dat hoge innovatierisico’s financieel dempt, en bedrijven door moeilijke pre-competitieve fases heen helpt. De afgelopen jaren is dit speelveld uitgebreid met revolverende fondsen en een toenemende integratie met private equity, venture capital, bancaire faciliteiten en fiscale voordelen. Inmiddels is er een complex samenspel van publieke en private financiële instrumenten om de economie van morgen te realiseren, zowel op regionaal, nationaal als internationaal niveau. ROMs vervullen een brugfunctie tussen al deze publieke en private spelers. Maar hoe benutten ROMs eigenlijk de Europese subsidies om deze brugfunctie te versterken?

Er zijn inmiddels negen ROMs actief in Nederland: LIOFBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)Impuls ZeelandInnovationQuarterNV NOMROM Utrecht RegionOost NLROM InWestHorizon Flevoland. Hoewel de accenten verschillen per regio, richten de organisaties zich primair op business development, internationalisering en financiering.

ROMs en Europese subsidies

Hoe benutten ROMs eigenlijk de Europese subsidies om deze brugfunctie te versterken? Vaak om revolverend in te zetten in beschikbare fondsen, zo blijkt uit onze analyse. ERAC heeft een omvangrijke dataset opgebouwd die inzicht biedt in bijna alle Europese subsidies in Nederland. Deze inzichten bieden concrete voordelen en mogelijkheden voor ROMs. De dataset kan worden gefilterd op geografie, bestuurlijke thema’s, sectoren, arbeidsplaatsen en samenwerkingsverbanden. Hierdoor kunnen we snel overzicht bieden van de allocatie van deze waardevolle euro’s. We kunnen dus ook analyseren hoe de ROMs de Europese subsidies de afgelopen jaren hebben benut.

Een aantal opvallende statistieken:

Hoogste totale Europese subsidie binnengehaald:

 1. Oost-NL
 2. LIOF
 3. ROM Regio Utrecht

Hoogste gemiddelde subsidiebijdrage per project:

 1. ROM Regio Utrecht
 2. Oost-NL
 3. LIOF

Hoogst aantal uitgevoerde Europese projecten:

 1. Oost-NL
 2. Economische Impuls Zeeland
 3. LIOF

Meeste binnengehaalde subsidie per inwoner uit het verzorgingsgebied:

 1. LIOF
 2. Economische Impuls Zeeland
 3.  Oost-NL (Gelderland/Overijssel)

Belangrijkste gesubsidieerde sectoren:

 1. Energie
 2. High Tech Systemen en Materialen
 3.  Agrofood

Belangrijkste kennisinstellingen in projecten met ROMs (o.b.v. toegekende subsidie):

 1. Hogeschool Arnhem-Nijmegen
 2. Hogeschool Zeeland
 3. Rijksuniversiteit Groningen

Naast deze statistieken zijn er nog enkele interessante feiten:

 • Er zijn ruim 800 arbeidsplaatsen gecreëerd in de projecten van de ROMs;
 • Er zijn in totaal 30 Nederlandse partners betrokken bij de projecten van de ROMs, waaronder bedrijven, kennisinstellingen en (semi-)publieke organisaties.
 • Sinds 2018 is er meer dan €27,5 miljoen aan Europese financiering toegekend aan ROMs.
 • Circa €20 miljoen van dit bedrag is toegekend aan diverse fondsen gericht op het financieren van het MKB. Dat betekent dat de binnengehaalde subsidie, grotendeels revolverend wordt ingezet om maximaal effect te realiseren.
 • Er zijn drie subsidieprojecten waarin meerdere ROMs hebben samengewerkt, interessant voor onder meer ROM Nederland, het initiatief waarbij meerdere ROMs samenwerken aan gezamenlijke doelstellingen.

ERAC heeft een omvangrijke dataset opgebouwd die inzicht biedt in bijna alle Europese subsidies in Nederland.

Van overzicht naar inzicht:

Bovenstaande lijstjes zijn vooral gericht op overzicht, de volgende stap is natuurlijk inzicht. In onze analyses besteden wij dan ook vaak aandacht aan:

 • De toegevoegde waarde van subsidies in politieke discussies over de meerwaarde van ROMs in het economische speelveld van een regio;
 • De meerwaarde die subsidies hebben in het intern formuleren van doelen van team business development en financiering;
 • De bijdrage van subsidies aan onderlinge samenwerking tussen teams business development, internationalisering en financiering;
 • De bijdrage van subsidies ten behoeve van internationale acquisitie en investor relations;
 • Het voeren van discussies in hoeverre subsidieverwerving een doel moet zijn om de meerjarige begroting ‘rond te krijgen’. En ook wat de risico’s daarvan kunnen zijn;
 • Het gebruiken van subsidies om partnersearch te vereenvoudigen in bijvoorbeeld regio overstijgende programma’s en projecten (o.a. Europees maar ook in het kader van het Nationaal Groeifonds);
 • De balans tussen enerzijds business development en subsidieprojecten runnen, anderzijds incorporeren alle administratieve lasten, omdat bedrijven graag zien dat de ROM leadpartner is richting subsidieverstrekker.
 • Etc.

Uitbreiding van ERAC’s monitoringssysteem

Op dit moment breiden we ons monitoringssysteem uit om informatie te verschaffen èn verbeterd inzicht te bieden in effectieve inzet van publieke financiering. We willen niet alleen weten wat wel en niet werkt, maar ook onder welke voorwaarden dit succes wordt bereikt. Bovendien streven we ernaar om deze inzichten af te stemmen op de meest recente wetenschappelijke inzichten over doeltreffend economisch beleid. Hierbij laten we ons onder meer inspireren door het werk van de Utrecht University. Met name haar bijdrage aan het concept van ‘relatedness’ en complexity in de slimme, groene en digitale groei van het Europese economische landschap, spreekt tot onze verbeelding.

Meer weten?

We zijn ervan overtuigd dat een grondig begrip van zowel de uitdagingen als de kansen, zowel op beleids- als praktijkniveau, essentieel is voor een duurzame en doelmatige inzet van financiële middelen. Mocht u meer willen weten over ons monitoringssysteem en de inzichten die we delen, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van ons.

Martijn Panjer
Data en Power-BI expert

martijnpanjer@erac.nl
06 22 98 44 93

Huub Smulders
Algemeen Directeur

huubsmulders@erac.nl
06 27 82 57 83

Meer artikelen

Actueel

Europese verkiezingen: perspectieven en kansen

Met de Europese verkiezingen is het nu meer dan ooit relevant om de rol van de EU voor Nederland te…
Actueel

Versterk brede welvaart in uw regio: Praktische tips voor succes met de Regio Deal

Ontdek praktische tips van adviseur Marijn van Zanten om met uw voorstel het beste uit de Regio Deal te halen.
Actueel

Regioversnellers voor een succesvolle transitie naar een circulaire economie

Een inspirerend blog voor alle regionale intermediaire partijen en overheden die zich inzetten om de circulaire transitie te faciliteren.