Skip to main content

Actueel

Klimaatconferentie Sharm-el-Sheikh teleurstellend. En nu?

Alle ogen waren de afgelopen periode gericht op de klimaattop (COP27) in Egypte in Sharm-el-Sheikh. Tijdens deze top moesten grote beslissingen genomen worden om opwarming van de aarde te stoppen. Helaas verzandde de top in het, ondertussen gebruikelijke, naar elkaar wijzen en de weigering om echt verantwoording te nemen. De enige ‘positieve’ ontwikkeling is dat de rijke Westerse landen de grotendeels zelf veroorzaakte schade van de opwarming in de ontwikkelingslanden gaan compenseren. Maar de oorzaak van de opwarming van de aarde wordt daarmee absoluut niet aangepakt. Hoe dan wel? Jimmy Danner deelt zijn ideeën in dit blog.

Als adviseur van ERAC, spreek ik veel ondernemers en beleidsambtenaren van verschillende overheidsorganisaties die dringend wat aan de grootste crisis van onze generatie willen doen. Nederland speelt slechts een marginale rol op het wereldtoneel, gedomineerd door grote vervuilers zoals China, Verenigde Staten en India. Daarom is het is het volgens mij tijd om als Nederland op een ander vlak een hoofdrol te pakken. Door bedrijven én overheden de ruimte te geven om te pionieren en te innoveren, kunnen we ervoor zorgen dat Nederland dé koploper wordt op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie.

Duidelijkheid geeft perspectief

Een helder en consistent overheidsbeleid met een perspectief op de lange termijn is daarbij essentieel. Bedrijven en lokale overheden willen alleen investeren in duurzame innovaties en maatregelen als zij de garantie hebben dat de regels niet continu veranderen. Het is noodzakelijk om hier binnen de Tweede Kamer brede consensus over te verkrijgen. De regering moet duidelijker uitleggen wat binnen de huidige wetten en regels mogelijk is én -net zo belangrijk- wat het Nederland op de lange termijn kan opleveren. Met heldere regels en de wil om verouderde wetten aan te passen, wordt het weer interessant voor Nederlandse en buitenlandse bedrijven om te investeren in innovaties. Zo wordt het voor lokale overheden ook makkelijker om innovatieve duurzaamheidsprojecten daadwerkelijk aan te jagen.

De regering heeft nog andere belangrijke middelen in handen om van Nederland weer een echt gidsland te maken; de verschillende nationale en Europese financieringsinstrumenten. Door deze instrumenten beter aan te laten sluiten op het eerder geschetste duidelijke overheidsbeleid, wordt het makkelijker om de koplopers op het gebied van duurzaamheid écht de ruimte te geven om te innoveren. Het aanjagen van innovaties via financieringsinstrumenten is van groot belang, omdat risico’s beter belegd zijn als een innovatie in de praktijk toch niet succesvol blijkt. De financieringsinstrumenten bestaan al, we hoeven ze ‘alleen maar’  beter te benutten.

Financiering van innovatie

Zoals uit vele onderzoeken (o.a. van het CBS) blijkt, zit de echte innovatiekracht bij het MKB en worden daar de innovaties ontwikkeld die Nederland verder kunnen helpen. Uit de gesprekken die ik en mijn collega’s hebben, blijkt dat MKB-partijen vaak wel willen, maar worden afgeremd doordat zij niet over de financiële middelen beschikken om op volle snelheid te kunnen ontwikkelen. Zonder hulp vinden ze de weg naar de verschillende financieringsinstrumenten en subsidies maar moeizaam. Precies waarom de overheid de weg naar de instrumenten en subsidies makkelijker vindbaar moet maken en beter aan laten sluiten bij de behoeftes van het MKB. Instrumenten worden nu nog als te complex ervaren en de verantwoording als een belemmering. ERAC kan hen weliswaar hierbij ondersteunen, maar veel liever zien wij dat de regelingen worden aangepast, zodat veel meer partijen gebruik kunnen maken van de instrumenten en subsidies. Op die manier stijgt de concurrentie en blijven de beste voorstellen over. Het beter ontsluiten en aanpassen van de instrumenten heeft als ander bijkomend voordeel dat het interessanter wordt voor grotere financieringspartijen om in te stappen. Dit kan door grote bedrijven in de MKB-innovaties te laten investeren, maar ook door bij grotere financieringskansen de verplichting op te nemen om met MKB-partijen samen te werken. Hierdoor ontstaat in Nederland een steeds interessanter investeringsklimaat.

Voorafgaand aan de klimaattop in Egypte gaf minister Kaag aan dat overheden niet alleen de kar kunnen trekken en het grote geld nodig hebben om de transitie te laten slagen en de opwarming van de aarde af te remmen. Ik vind het veel te makkelijk om naar het ‘grote geld’ te wijzen, zonder dat het beleid hierop is aangepast. Als Nederland het beleid op orde heeft, dan volgen de grote partijen vanzelf. Geef MKB-ondernemers en lokale overheden de ruimte en het vertrouwen om te investeren, zodat zij hiermee rekening kunnen houden in hun lange termijn beleidsplannen en dus vooraf weten dat de investeringen uiteindelijk terugverdiend kunnen worden.

Zonder het grote geld, echt geld, serieuze financiële keuzes, zullen we de doelen niet halen

Minister Sigrid Kaag

Hoopvolle kansen

Een duidelijk beleid van de regering en heldere regels zijn niet in één dag geregeld. Dat is geen excuus om te wachten met het tegengaan van de opwarming van de aarde. Het blijven ontwikkelen en implementeren van innovaties zijn daarvoor noodzakelijk en gelukkig zijn financieringsinstrumenten en subsidies reeds beschikbaar. Dagelijks helpen wij bedrijven en overheden door ze aan elkaar te verbinden, plannen te ontwikkelen en door de verantwoording behapbaar te maken. De aanpak gaat dus ook buiten de COP onverminderd door. Een aanzienlijk aantal steden en bedrijven gaan al volop voor “net-zero” en nieuwe energiebronnen zoals groene waterstof winnen terrein. Ondanks de teleurstellende uitkomst van de klimmaatconferentie vertrouw ik erop dat we met elkaar de energietransitie serieus kunnen versnellen!

Hulp nodig?

Kan ik u helpen met financieringsadvies voor uw project? Ik denk graag met u mee.
Neem contact met mij op via JimmyDanner@erac.nl of via 06-14 31 98 05.

Meer artikelen

Actueel

Optimaliseer uw subsidieverantwoording en bescherm het imago van uw organisatie

Voorkom problemen met subsidieverantwoording en zorg voor een vlekkeloos traject, Adviseur Sharon Struijcken geeft tips.
Actueel

ERAC kondigt directiewissel aan met William van den Bungelaar aan het roer

5 februari 2024, ERAC kondigt directiewissel aan. Huub Smulders, algemeen directeur, draagt het stokje over aan William van den Bungelaar.
Actueel

STEP-initiatief, een volgende stap om Europa’s strategische autonomie te versterken.

Adviseur Steven Berens licht toe hoe dit initiatief niet alleen invloed heeft op de koers van Europa's technologische positie, maar…