Skip to main content

Actueel

Nieuwe AGVV – Meer ruimte voor groene investeringen, innovatie en het MKB.

Adviseurs Neeltje Driessen en Inge Renckens, de staatssteunspecialisten van ERAC, zijn altijd op de hoogte van wijzigingen in regelgeving. In dit blog informeren zij u over de herziene Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Deze recente wijzigingen, zoals gepubliceerd op 1 juli (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023), vergemakkelijken en versnellen de groene en digitale transitie. Lees meer over de voordelen voor groene investeringen, innovatie en het MKB.

Verruiming staatssteun
Inge: “Met de AGVV stelt de Europese Unie uitzonderingen vast voor staatssteun die passen bij de beleidsambities van de EU. Normaal gesproken is staatssteun niet toegestaan zonder toestemming van de Europese Commissie, omdat dit verstoringen in de interne markt kan veroorzaken. De AGVV vormt echter een uitzondering op deze regel, omdat een verbod op staatssteun grote investeringen kan belemmeren die nodig zijn om bijvoorbeeld de doelen van de Green Deal te bereiken of een toekomstbestendige Europese economie te bevorderen. Met de nieuwe AGVV wil de Europese Commissie lidstaten daarom meer ruimte geven om staatssteun te verlenen in deze prioriteitsgebieden. Het is een belangrijke – maar ook hoognodige – update, aangezien de vorige wijziging alweer dateerde uit 2021.”

Verhogingen aanmelddrempels door inflatie
Neeltje: “Allereerst zijn een groot aantal van de steundrempelwaarden verhoogd. Deze steundrempelwaarden geven per artikel het maximale bedrag dat onder de AGVV valt. Met een verhoging van 10% voor de meeste drempelwaarden speelt de Europese Commissie in op de hoge inflatie in Europa waardoor je eigenlijk kunt zeggen dat ondanks de verhoging, de reële investeringsruimte niet wordt aangepast.”

Meer ruimte voor onderzoek en innovatie
Inge: “Een ander belangrijk aspect van de nieuwe AGVV is de verruiming op het gebied van onderzoek en innovatie. Zo is de aanmelddrempel voor onderzoeksinfrastructuur verhoogd van €20 miljoen naar €35 miljoen. Ook zijn er mogelijkheden toegevoegd onder artikel 25 om de steunintensiteit te verhogen, zoals een koppeling met de regionale steunkaart. Bovendien is artikel 26 toegevoegd voor investeringssteun voor test- en experimenteerinfrastructuur. En goed nieuws voor innovatieclusters!De aanmelddrempel is verhoogd naar €10 miljoen en geldt nu ook voor Digital Innovation Hubs. Onder artikel 27 kunnen niet alleen de eigenaren, maar ook de exploitanten van het innovatiecluster nu steun ontvangen.”

Focus op de Green Deal en Fit For 55
Neeltje: ”De AGVV legt ook sterk de nadruk op de Green Deal en Fit For 55. Investeringen in herinrichting van oude installaties voor duurzame energieopwekking worden nu ook toegestaan. De definitie van duurzame opwekking is echter verfijnd, waardoor biomassa is uitgesloten en alleen duurzaam opgewekte waterstof in aanmerking komt.”

Inge:” Artikel 36 is een opvallend in het nieuwe AGV. Hierin is duidelijk de focus gericht op decarbonisatie. Productiemiddelen gebaseerd op fossiele brandstoffen komen niet langer in aanmerking, tenzij ze zorgen voor milieuwinst die anders niet haalbaar zou zijn. Tegelijkertijd is er specifieke aandacht voor waterstof, met bepalingen voor de aanleg van installaties en transportnetwerken. Olie-infrastructuur is echter uitgesloten en waterstof is juist toegevoegd aan de definitie van energie-infrastructuur. Duurzame energie blijft ook een prioriteit, gezien de verdubbeling van de aanmelddrempelwaardes voor oplaad- of tankinfrastructuur in artikel 36 en voor de exploitatiesteun voor elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in artikel 42 en 43.”

Neeltje: “Bovendien biedt het nieuwe AGVV ook meer ruimte voor het MKB en startups. Onderzoekskosten en kosten voor onderzoeksinfrastructuur vallen nu ook onder de vrijstelling voor innovatiesteun aan MKB-bedrijven. Daarnaast zijn de regels voor steun aan startups versoepeld, en het steunplafond voor technostarters is verhoogd van €800.000 naar €1 miljoen. ”

Heeft u een staatssteunvraagstuk?
Neem dan contact op met één van ons voor deskundig advies.

Neeltje Driessen
neeltjedriessen@erac.nl
06 – 82 15 31 12

Inge Renckens
ingerenckens@erac.nl
06 – 43 74 13 42

“Als juridisch en financieel adviseur helpt Neeltje verschillende partijen met het hanteerbaar maken van complexe juridische problemen zodat de basis ligt en partijen zich kunnen focussen op innovatie.”

“Inge is een expert op het gebied van EU-subsidies en staatssteun. Haar ruime internationale werkervaring stelt haar in staat om organisaties op professionele wijze te adviseren en te begeleiden bij het verkrijgen van essentiële financiële ondersteuning.”

Meer artikelen

Actueel

ERAC versterkt haar team van partners

19 april 2024. ERAC kondigt met trots aan dat Jolande Wijman, Sharon Struijcken en Anne Sampson zijn toegetreden als aandeelhouders.
Actueel

Financiering van uw project zonder Nationaal Groeifonds?

Wat zijn de alternatieve financieringsmogelijkheden voor innovatieve projecten nu het Nationaal Groeifonds is uitgesteld?
Actueel

Naar een sterker en duurzamer Europa

In dit artikel deelt Sabine Zwaans haar inzichten over de belangrijkste bevindingen van het recent gepubliceerde negende cohesierapport van de…