Skip to main content

Impulsaanpak Winkelgebieden

Algemeen Algemeen

Impulsaanpak winkelgebieden (IW) helpt gemeenten om binnenstedelijke winkelgebieden toekomstbestendig te maken op economisch en sociaal vlak. Uw winkelstraat of winkelgebied wordt hiermee verbeterd: minder lege winkelpanden, meer woningen en meer groen.

Doelgroep

Gemeenten

Samenwerkingsverband verplicht

Samenwerkingsverband van één gemeente met minstens twee private partijen

Aanvraagproces

In 2024 openstelling van 21 mei tot 1 juli

Budget Budget

Totaal budget

€ 22 miljoen

Subsidiebedrag

Tot € 5 miljoen per project (maximaal 25% van de realisatiekosten voor de genoemde activiteiten en niet meer dan 50% van de gemeentelijke onrendabele top)

Inhoud Inhoud

Aandachtspunten en voorwaarden

Om met deze regeling aan de slag te gaan moet er wel een plan zijn wat je gaat doen en met wie je dat gaat doen. Voorlopig is dit de laatste ronde.

Project dient een onrendabele top te hebben van minstens € 1 miljoen en de aanvraag bedraagt maximaal € 5 miljoen per project. Het project moet zich richten op een geografisch aaneengesloten gebied en mag niet gericht zijn op alleen één specifiek pand (het gaat om integraal verbeteren van een afgebakend gebied).

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie:

 • Sloop/ nieuwbouw van (winkel)panden
 • Renovaties en kwaliteit verhogende (energetische) verbeteringen
 • Het omvormen van winkelpanden naar woningen
 • Openbare voorzieningen in het projectgebied verbeteren
 • Het ten behoeve van de uitvoer van bovengenoemde activiteiten verwerven van panden en andere objecten

Voorbeelden van thema’s:

 • Leegstand winkeloppervlak
 • Vergroening, tegengaan verstening en klimaatadaptatie
 • Verbeteren winkelrondjes/ verbinden en looproutes
 • Bereikbaarheid
 • Parkeervoorzieningen
 • Gevelrenovaties

Meer weten over de regeling Impulsaanpak winkelgebieden

In opdracht van een gemeente in de provincie Limburg schrijft ERAC een subsidieaanvraag Impulsaanpak Winkelgebieden. Maastricht wil deze subsidie gebruiken voor het verbeteren van haar winkelgebied. Het project bestaat uit drie delen: een haalbaarheidsonderzoek, projectontwikkeling om tot een volledig project te komen en voorbereiding subsidieaanvraag/ indiening. ERAC heeft alle vereisten en benodigdheden in kaart. Daarnaast heeft ERAC jaren ervaring met het opstellen van subsidieaanvragen en hebben wij veel ervaring met de gemeentelijke context. Maak gebruik van onze kennis en ervaring. Samen zorgen we ervoor dat uw project een succes wordt. Neem direct contact op.

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op