Skip to main content

Volkshuisvestingsfonds

Algemeen Algemeen

Financieringsregeling van het Rijk in het kader van het Nationaal Programma Veiligheid en Leefbaarheid om leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken te verhogen.

Doelgroep

Gemeenten

Samenwerkingsverband verplicht?

Aanvragen kunnen individueel of in samenwerking met andere gemeenten en/of medeoverheden (regio). In de uitvoering mag worden samengewerkt met andere partijen, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties, die ook indirect ontvanger van de subsidie mogen zijn.

Aanvraagproces

Jaarlijkse openstellingen. Huidige openstelling van 12 februari 2024 tot en met 11 maart 2024

Budget Budget

Subsidieplafond

€ 600 miljoen in jaarlijkse tranches
€ 175 miljoen in huidige tranches

Subsidiebedrag

Maximaal 70% van het te financieren tekort (minimaal 30% cofinanciering uit nieuwe middelen)

Inhoud Inhoud

Prioriteiten

De 20 stedelijke focus-gebieden en 13 grensregio’s krijgen prioriteit. Andere gebieden komen in aanmerking, mits de leefbaarheid aantoonbaar onder druk staat.

Aandachtspunten en voorwaarden

De regeling is bedoeld voor het financieren van herstructurering van (particuliere) woningen inclusief verbetering leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte in de omgeving van deze woningen. Te financieren maatregelen:

Primaire herstructureringsactiviteiten:

  • Verbetering slechtste (particuliere) woningen
  • Transformatie van gebouwen naar woningen
  • Sloop- en vervangende nieuwbouw
  • Inponding (aankopen of verwerven)

Secundaire herstructureringsactiviteiten (alleen in combinatie met primaire herstructurering en max. 10% van gevraagde bijdrage):

  • Maatregelen verbetering van openbare ruimte
  • Maatregelen verbetering van de sociale cohesie

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op