Skip to main content

MIT

Algemeen Algemeen

Doel

De mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren en de regionale innovatiestrategieën

Voor wie

  • MKB
  • TKI

Samenwerkingsverband verplicht?

Ja (voor R&D samenwerkingsprojecten)

Budget Budget

Max. Subsidiepercentage

35% voor R&D-samenwerkingsprojecten
40% voor haalbaarheidsstudies
70% voor kennisvouchers
100% voor TKI-activiteiten

Circa € 40 MLJ.

Totaal beschikbare subsidie circa 40 miljoen euro (inclusief regio’s)

Inhoud Inhoud
  • Voor de MIT-regeling zijn er budgetten per regio en per instrument
  • Mogelijke instrumenten zijn: kennisvouchers, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerking of TKI-netwerkactiviteiten en -innovatiemakelaars
  • Bij de MIT-haalbaarheidsprojecten is er veel concurrentie. Bij de vorige call was het budget op de eerste dag al overschreden
  • De ‘Loketwijzer’ wijst u de weg naar het juiste loket
  • Openstellingsdatum voor MIT Haalbaarheid (first come, first serve): 9 april 2024 tot en met 17 september 2024
  • Openstellingsdatum voor MIT R&D-samenwerking (tenderprocedure): 11 juni 2024 tot en met 17 september 2024

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op