Skip to main content

MOOI Regeling

Algemeen Algemene kenmerken MOOI

De MOOI-regeling is opgezet om de CO2-uitstoot in Nederland verder te verlagen door het stimuleren van innovatieve oplossingen gericht op het inpassen van grootschalige opwekking van hernieuwbare elektriciteit. De nadruk ligt op ketensamenwerking met een heldere samenhang tussen activiteiten.

Hieronder volgt algemene informatie over MOOI, voor meer specifieke informatie kunt u contact met ons opnemen.

Aanleiding & doel van MOOI

In het Klimaatakkoord is de visie geformuleerd voor een CO2 -emissieloos elektriciteitssysteem in Nederland in 2050, met als concreet tussendoel een reductie van 20,2 Mt CO2-emissie t.o.v. 1990 in 2030. Bij het halen van deze doelstelling is een belangrijke rol weggelegd voor hernieuwbare elektriciteitsopwekking op zowel land als zee. De maatschappelijke opgave van het Klimaatakkoord stelt in alle sectoren hoge eisen aan het innovatievermogen van economie en samenleving. Dit vraagt om een innovatiebeleid dat uitgaat van integrale oplossingen in plaats van individuele product- of componentinnovaties. Dit vraagt ook om nieuwe multidisciplinaire samenwerkingsvormen waarin verschillende partijen uit de waardeketen met elkaar samenwerken en waarin vernieuwers en uitdagers, zoals mkb’ers, startups en scale-ups, een nadrukkelijke rol krijgen.

Voor wie is de MOOI-regeling?

De MOOI-regeling is primair gericht op ondernemers en kennisinstellingen. Sterke voorkeur van de RVO is dat het MKB betrokken wordt bij de aanvragen. Overheden (gemeenten, provincies, etc.) mogen meedoen, maar kunnen geen kosten maken:

  • Kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen);
  • Ondernemers

Belangrijke voorwaarden

De regeling biedt steun aan ketensamenwerkingen bestaande uit zowel bedrijven als kennisinstellingen. Het gaat hierbij om een samenwerking van minimaal 3 ondernemers. Belangrijk is dat de hele keten, waaronder de eindgebruiker, is betrokken in het project. Heeft u geen partners maar staat u wel open voor samenwerking? Ook in het realiseren van partnerships kan ERAC veel voor u betekenen.

Status Status

Deze regeling zal opengesteld worden van 19 maart 2024 tot en met 5 september 2024

Budget Budget

In 2024 is het budget voor de MOOI regeling circa € 61 miljoen.

Minimale & maximale bijdrage

  • De minimale subsidie bedraagt € 25.000 voor iedere deelnemer.
  • Maximale subsidie is € 4 miljoen voor het totale project.
Inhoud Inhoud

De MOOI-regeling richt zich op projectontwikkeling binnen de thema’s: elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie.

Belangrijke onderdelen waar opgelet moet worden:

  • Het project is gericht op oplossingen en innovaties gericht op de opgaven uit het Klimaatakkoord.
  • Betrokken partijen brengen hun verschillende expertises en perspectieven samen in een veelal cross-sectoraal samenwerkingsverband.

Meer weten over MOOI?

Als adviseur met veel kennis van (nationale) subsidieregelingen en financieringsprogramma’s helpt ERAC uiteenlopende organisaties bij de realisatie van innovatieve projecten d.m.v. funding. De spelregels t.a.v. diverse complexe programma’s en nationale subsidiemogelijkheden, zijn ons bekend. Maak gebruik van onze kennis en ervaring. Samen zorgen we ervoor dat uw project een succes wordt. Neem direct contact op.

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op