MOOI Regeling

Algemeen Algemene kenmerken MOOI

De MOOI-regeling is opgezet om de CO2-uitstoot in Nederland verder te verlagen door het stimuleren van innovatieve oplossingen gericht op het inpassen van grootschalige opwekking van hernieuwbare elektriciteit. De nadruk ligt op ketensamenwerking met een heldere samenhang tussen activiteiten.

Hieronder volgt algemene informatie over MOOI, voor meer specifieke informatie kunt u contact met ons opnemen.

Aanleiding & doel van MOOI

In het Klimaatakkoord is de visie geformuleerd voor een CO2 -emissieloos elektriciteitssysteem in Nederland in 2050, met als concreet tussendoel een reductie van 20,2 Mt CO2-emissie t.o.v. 1990 in 2030. Bij het halen van deze doelstelling is een belangrijke rol weggelegd voor hernieuwbare elektriciteitsopwekking op zowel land als zee. De maatschappelijke opgave van het Klimaatakkoord stelt in alle sectoren hoge eisen aan het innovatievermogen van economie en samenleving. Dit vraagt om een innovatiebeleid dat uitgaat van integrale oplossingen in plaats van individuele product- of componentinnovaties. Dit vraagt ook om nieuwe multidisciplinaire samenwerkingsvormen waarin verschillende partijen uit de waardeketen met elkaar samenwerken en waarin vernieuwers en uitdagers, zoals mkb’ers, startups en scale-ups, een nadrukkelijke rol krijgen.

Voor wie is de MOOI-regeling?

De MOOI-regeling is primair gericht op ondernemers en kennisinstellingen. Sterke voorkeur van de RVO is dat het MKB betrokken wordt bij de aanvragen. Overheden (gemeenten, provincies, etc.) mogen meedoen, maar kunnen geen kosten maken:

  • Kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen);
  • Ondernemers

Belangrijke voorwaarden

De regeling biedt steun aan ketensamenwerkingen bestaande uit zowel bedrijven als kennisinstellingen. Het gaat hierbij om een samenwerking van minimaal 3 ondernemers. Belangrijk is dat de hele keten, waaronder de eindgebruiker, is betrokken in het project. Heeft u geen partners maar staat u wel open voor samenwerking? Ook in het realiseren van partnerships kan ERAC veel voor u betekenen.

Status Status

Op dit moment is de vooraanmelding voor 2021 gesloten en is het alleen mogelijk om een volledige aanvraag in te dienen als een vooraanmeldingsaanvraag is gedaan. Volledige aanvragen moeten uiterlijk 7 september worden ingediend.

Budget Budget

In 2021 is het budget voor de MOOI regeling € 13.8 miljoen.

Max. Subsidiepercentage

De financiering bedraagt 40% voor grote ondernemingen en kan oplopen tot 60% voor kleine ondernemingen. Kennisinstellingen komen voor bepaalde activiteiten in aanmerking voor 80% financiering.

Minimale & maximale projectomvang

Een project heeft een minimale omvang van € 2 miljoen en een maximale omvang van € 4 miljoen.

Inhoud Inhoud

De MOOI-regeling bestaat in 2021 uit 1 openstelling ‘Systeemoplossingen inpassing grootschalige opwekking hernieuwbare elektriciteit’ (SIGOHE) en is alleen gericht op projecten in Nederland.

De MOOI-regeling is verder gericht op het ondersteunen van een deel van de activiteiten die nodig zijn om de doelen van één of meerdere MMIP’s (Meerjarige Missiegedreven Innovatie-Programma’s) te realiseren, namelijk toegepast onderzoek en ontwikkeling.

Belangrijke onderdelen waar opgelet moet worden:

  • De innovaties moeten uiterlijk in 2030 toegepast kunnen worden. Dit hoeft nog niet op grote schaal maar kan in een demonstratiefase.
  • De innovatie wordt ontwikkeld tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Bijvoorbeeld tegen beperkte systeemkosten en beperkte gevolgen voor medegebruikers en ecologie.
  • Er moet draagvlak zijn in de maatschappij voor uw innovatie.

De MOOI-regeling werkt met een getrapte aanmelding. Het is verplicht om eerst een vooraanmelding te doen, de deadline hiervan is 4 mei 2021. Een onafhankelijke commissie zal de vooraanmeldingen half juni beoordelen en feedback geven op zowel de inhoud als het consortium. De volledige aanvragen moeten vervolgens op 7 september ingediend zijn.

Het is helaas niet mogelijk om zonder vooraanmelding een volledige aanvraag in te dienen. Een positief advies uit de vooraanmelding is overigens geen vereiste voor het verdere verloop!

Meer weten over MOOI?

Als adviseur met veel kennis van (nationale) subsidieregelingen en financieringsprogramma’s helpt ERAC uiteenlopende organisaties bij de realisatie van innovatieve projecten d.m.v. funding. De spelregels t.a.v. diverse complexe programma’s en nationale subsidiemogelijkheden, zijn ons bekend. Maak gebruik van onze kennis en ervaring. Samen zorgen we ervoor dat uw project een succes wordt. Neem direct contact op.

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op