Skip to main content

Nationaal Groeifonds

Algemeen Algemeen

Doel

Het duurzaam versterken van het verdienvermogen van Nederland, ofwel het structureel vergroten van het bruto binnenlands product. Investeringen voor structurele en duurzame groei.

Aanvraagproces

Tender. Proces als volgt: quickscan, vooraanvraag, definitieve indiening.
Aankomende openstelling: Najaar 2023 tot en met september 2024.

Voor wie?

 • Ondernemers, kennisinstellingen en andere partijen
 • Decentrale overheden enkel via de departementale route

Samenwerkingsverband verplicht?

Nee niet verplicht, gezien omvang wel logisch

Budget Budget

Max. Subsidiepercentage

N.v.t.

Minimale projectomvang

€ 30 miljoen

Totaal budget

€ 20 miljard

Inhoud Inhoud

Prioriteiten

Algemene thema’s: sleuteltechnologie en valorisatie; landbouw en leefomgeving; gezondheid en zorg; veiligheid en digitalisering; energie en duurzame ontwikkeling; mobiliteit; onderwijs; leven lang ontwikkelen.

Sleutelpunten najaar 2024 en 2025:

 1. Human Capital
 2. Internationalisering
 3. Valorisatie
 4. Samenwerking en Governance
 5. Duurzaam Verdienmodel

Aandachtspunten en voorwaarden

Het voorstel valt binnen een van de twee terreinen:

 • Kennisontwikkeling
 • Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Voorwaarden:

 • Indieners leggen eerst een vooraanmelding voor aan RVO met een voorstel op hoofdlijnen en onderbouwing.
 • Een uitgewerkt plan met onderbouwing van onder andere de bijdrage aan de Nederlandse economie en samenleving, financiële kosten en baten en juridische uitvoerbaarheid.
 • Het voorstel is additioneel aan private en publieke investeringen en valt niet binnen een bestaande regeling van de overheid.
 • Het voorstel is niet structureel, dat wil zeggen het voorstel heeft een duidelijke einddatum en exitstrategie.

Meer weten over het Nationaal Groeifonds?

Onze adviseurs hebben ruime ervaring in het opstellen van een succesvolle financieringsaanvraag bij uiteenlopende organisaties. Er is bij ERAC veel kennis in huis over de (impliciete) spelregels, de mogelijkheden van het opzetten van samenwerkingsverbanden en over het schrijven van een helder, goed onderbouwd plan. Met 30 jaar ervaring is ERAC hét bepalende adviesbureau van Nederland. Wilt u een frisse blik op uw geschreven plan? Of wilt u vanaf het begin een betrouwbare kennispartner aanhaken voor uw aanvraag? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op