Skip to main content

Nationaal Groeifonds

Algemeen Algemeen

Hoe zorgen we ervoor dat Nederland over 15 á 20 jaar nog steeds een sterke economie heeft? Om Nederland klaar te maken voor de toekomst, heeft de overheid het Nationaal Groeifonds opgericht. Tussen 2021 en 2025 is er € 20 miljard uitgetrokken voor potentieel impactvolle maar risicovolle innovaties op het gebied van 1) kennisontwikkeling of 2) onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Hiervoor dient u een goed onderbouwde aanvraag in te leveren. Daarvoor geeft ERAC u enkele handvatten. Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Doel van het Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds moet structurele en duurzame economische groei op de lange termijn teweeg gaan brengen. Dit initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën borgt de investering van vaak grote projecten die maatschappelijke impact hebben. Het Nationaal Groeifonds investeert in onderwijs, techniek en technologie op belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals duurzame energie en Artificial Intelligence. Belangrijke doelstellingen zijn:

 1. Nederland internationaal goed op de kaart te zetten met een sterke, toekomstbestendige economie
 2. De grens tussen publiek en privaat te doorbreken
 3. Werkgelegenheid te creëren 
 4. Regionale, nationale en internationale kennisdeling te bevorderen

Bekijk hier de webinar van de Rijksoverheid over het Nationaal Groeifonds.

Voor wie is het Nationaal Groeifonds?

Het Nationaal Groeifonds staat open voor iedere ondernemer of kennisinstelling met een impactvolle innovatie. Samenwerkingsverbanden zijn geen vereiste, maar is wel logisch gezien de omvang van de projecten en de doelstelling om kennisdeling te bevorderen. 

 • Ondernemers, kennis-instellingen en andere partijen
 • Decentrale overheden enkel in samenspraak met veldpartijen
Budget Budget

Max. Subsidiepercentage

N.v.t.

Minimale projectomvang

€ 30 miljoen

Totaal budget

€ 20 miljard

Inhoud Inhoud

Vaste onderdelen aanvraag

 • Een samenvatting met daarin de belangrijkste onderdelen van uw plan en een kort voorstel volgens vast format;
 • Een strategische onderbouwing met probleemstelling, doelstelling en uw voorgestelde innovatie of oplossing voor dit (maatschappelijk) probleem;
 • Een planuitwerking waarin u aangeeft welke activiteiten u wanneer gaat opzetten. Hier kunt u ook een samenwerking toelichten;
 • Een financiële onderbouwing die bestaat uit een onderbouwing van de begroting, de bekostigingsmix en de additionaliteit;
 • Een duurzaam verdienvermogen met een onderbouwing van de impact van uw innovatie of oplossing. Welke economische en/of maatschappelijke effecten heeft uw innovatie?

Toetsingscriteria 

 1. In welke mate levert uw innovatie structurele, economische groei in Nederland? En maakt u gebruik van de laatste technologische, wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten?
 2. Zijn uw doelstelling en probleemstelling goed onderbouwd? En levert uw voorstel voldoende overtuigende argumenten om dit probleem op te lossen? Ook kijkt de commissie naar de legitimiteit en doelmatigheid.
 3. Is het waarschijnlijk dat de door u aangeleverde activiteiten in deze planning en binnen dit budget uitgevoerd kunnen worden? Heeft u voldoende uitvoerbaarheidsrisico’s in kaart gebracht?
 4. Hebben de aangesloten partijen voldoende marktleiderschap, ervaring en kennis voor deze oplossing?

Belangrijke voorwaarden

Uw voorstel voor het Nationaal Groeifonds dient aan een paar voorwaarden te voldoen: 

 • Het voorstel is additioneel aan private en publieke investeringen en valt niet binnen een bestaande regeling van de overheid;
 • Het voorstel is niet structureel, dat wil zeggen dat het voorstel een duidelijke einddatum en exitstrategie heeft;
 • Het voorstel valt binnen een van de twee terreinen kennisontwikkeling of R&D en innovatie.

Meer weten over het Nationaal Groeifonds?

Onze adviseurs hebben ruime ervaring in het opstellen van een succesvolle financieringsaanvraag bij uiteenlopende organisaties. Er is bij ERAC veel kennis in huis over de (impliciete) spelregels, de mogelijkheden van het opzetten van samenwerkingsverbanden en over het schrijven van een helder, goed onderbouwd plan. Met 30 jaar ervaring is ERAC hét bepalende adviesbureau van Nederland. Wilt u een frisse blik op uw geschreven plan? Of wilt u vanaf het begin een betrouwbare kennispartner aanhaken voor uw aanvraag? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op