Nationaal Groeifonds

Algemeen Algemeen

Doel

Het duurzaam versterken van het verdienvermogen van Nederland, ofwel het structureel vergroten van het bruto binnenlands product

Voor wie

  • Ondernemers, kennis-instellingen en andere partijen
  • Decentrale overheden enkel in samenspraak met veldpartijen

Samenwerkingsverband verplicht?

Niet verplicht, gezien omvang wel logisch

Budget Budget

Max. Subsidiepercentage

N.v.t.

Minimale projectomvang

€ 30 MLJ.

€ 20 MLD.

Totaal budget

Inhoud Inhoud
  • Een uitgewerkt plan met onderbouwing van onder andere de bijdrage aan de Nederlandse economie en samenleving, financiële kosten en baten en juridische uitvoerbaarheid
  • Het voorstel is additioneel aan private en publieke investeringen en valt niet binnen een bestaande regeling van de overheid
  • Het voorstel is niet structureel, dat wil zeggen het voorstel heeft een duidelijke einddatum en exitstrategie

Het voorstel valt binnen een van de drie terreinen:

  • Kennisontwikkeling
  • R&D en innovatie
  • Infrastructuur

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op