Skip to main content

Regio Deal

Algemeen Algemeen

Doel Regio Deal

In de Regio Deals werken Rijk en regio samen aan een betere woon- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers in de regio. Onze overtuiging is simpel: goede projecten kunnen altijd gefinancierd worden. Echter, om de grote maatschappelijke veranderingen van deze tijd te versnellen, zijn uitvoerbare en financieel haalbare programma’s soms nodig. Het kabinet heeft 14 nieuwe Regio Deals geselecteerd met een budget van 284,2 miljoen euro, waarbij regio’s zelf ideeën inbrengen die meerdere beleidsterreinen bestrijken.

Hoe werkt een Regio Deal?

Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om de leefbaarheid van een gebied te vergroten, om opleidingen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt, of om gebouwen en bedrijventerreinen te verduurzamen. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering. De Rijksbijdrage is eenmalig en bedraagt minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen.

Bij de selectie kijkt het kabinet naar vier aspecten:

  • Opgave (hoe groot, urgent en complex)
  • Aanpak (hoe integraal wordt de opgave aangepakt)
  • Financiën (welke partijen investeren mee, en hoeveel) en
  • Organisatie (hoe worden regionale overheden, inwoners en bedrijven betrokken)

Daarbij keek het kabinet ook naar een evenwichtige verdeling over Nederland en al eerder afgesloten Regio Deals. Bij de beoordeling stond steeds de vraag centraal of de aanpak bijdraagt aan het versterken van de brede welvaart van inwoners en ondernemers in de betreffende regio.

Bekijk ook voorbeelden van eerdere Regio Deals.

Budget Budget

€ 900 miljoen

Voor Regio Deals in deze kabinetsperiode.

Dit is de vierde ronde Regio Deals; in drie eerdere ronden zijn in totaal al 30 Regio Deals van start gegaan. In de vierde ronde zijn 23 voorstellen ingediend, waarvan 14 voorstellen verder uitgewerkt zullen worden. Later zullen nog een vijfde en zesde ronde volgen, naar verwachting in respectievelijk 2023 en in 2024. Voorstellen die nog niet in aanmerking zijn gekomen voor een Regio Deal, kunnen in die rondes weer meedingen. Voor de vierde, vijfde en zesde ronde heeft dit kabinet in totaal € 900 miljoen beschikbaar.

Vijfde tranche Regio Deals
Naast het verder uitwerken van de voorstellen tot Regio Deals in vierde tranche, is ook de volgende tranche alweer in voorbereiding. Meer informatie volgt.

Inhoud Inhoud

Bron: Rijk investeert opnieuw in regio: € 284 miljoen voor 14 nieuwe Regio Deals | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Elke regio telt

Het gaat pas echt goed met Nederland, als het overal in Nederland goed gaat. Elke regio is uniek en kent haar eigen kansen en uitdagingen. Die pakken we op door gebruik te maken van de kennis en kunde van de mensen in de regio zelf. Omdat regionale uitdagingen om regionale oplossingen vragen.

Wij helpen u verder

ERAC heeft meer dan 30 jaar ervaring in Europese programma’s, projecten in het Nationaal Groeifonds en Regio Deals, en staan klaar om regio’s, industrieën en publiek-private samenwerkingen te helpen. De startdatum van de volgende tranche van de regiodeals is nog niet bekend, maar verwacht wordt dat er medio 2023 een nieuwe oproep komt.
Samen maken we impact!

Contact

Advies nodig voor uw eigen Regio Deal?
Neem dan contact op met Pieter Liebregts op 06-53 28 86 57 of mail naar pieterliebregts@erac.nl