Skip to main content

Actueel

Regio Deals: Samen bouwen aan welvaart en vooruitgang voor uw regio.

Ontdek de kracht van de Regio Deals! Deze unieke samenwerking tussen regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties biedt uw regio de mogelijkheid om gezamenlijk regionale uitdagingen aan te pakken. Van het stimuleren van groeipotenties tot het verbeteren van de fysieke leefomgeving, de Regio Deals streven naar een brede welvaart voor alle inwoners en ondernemers. In vijfde tranche is maar liefst € 284,2 miljoen beschikbaar voor nieuwe kansen en mogelijkheden voor uw regio.

In 2018 heeft Kabinet Rutte III het Regio Deal Instrument in het leven geroepen om gezamenlijk met regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties regionale uitdagingen aan te pakken. Denk hierbij aan het benutten van groeipotenties, het wegwerken van sociaal-economische achterstanden, het faciliteren van transities en het verbeteren van de fysieke leefomgeving. In de beleidsperiode van 2018 tot en met 2022 is er maar liefst € 950 miljoen geïnvesteerd in 30 Regio Deals.

Een nieuw hoofdstuk voor regionale welvaart en samenwerking
Kabinet Rutte-IV heeft besloten dit beleid voort te zetten en stelt een budget van € 900 miljoen beschikbaar voor de jaren 2022 tot 2025. Tussen 15 juli en 15 november kunnen regio’s opnieuw voorstellen indienen en is er € 284,2 miljoen beschikbaar.

Het doel van Regio Deals is het bevorderen van de brede welvaart van regio’s door het verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers. Regionale partijen dragen ook bij aan de financiering van de Regio Deals, net als bij eerdere deals. De kern van het Regio Deal instrument is als volgt te vatten:

1. Meervoudige opgaven
De Regio Deal richt zich op meervoudige opgaven, waarbij verschillende beleidsdomeinen samenkomen en een onlosmakelijk verbonden geheel vormen. Dit gaat over kwaliteit van leven, wonen en werken, en voorstellen die hierop betrekking hebben. Een voorbeeld hiervan is onderwijs en onderzoek, waarbij passend geschoold personeel een randvoorwaarde is voor de duurzaamheidstransitie en daarmee de leefbaarheid van de regio.

2. Samenwerking Regio en Rijk
Met het Regio Deal instrument voorziet het Rijk niet alleen in gezamenlijke financiering tussen Rijk en regio, maar ook in de samenwerking bij de totstandkoming van Regio Deals. Het is daarom aan te raden om vroegtijdig contact op te nemen met de dealmaker die vanuit het ministerie van BZK is aangesteld.

3. Integrale en concrete aanpak
De aanpak moet dienstbaar zijn aan de regionale opgave en uitvoerbaar zijn, met betrokkenheid van alle relevante stakeholders, inclusief de doelgroep. Waarom is dit zo belangrijk? Mensen identificeren zich vaak met hun regio en wat deze te bieden heeft. Dit is van groot belang voor de brede welvaart. Als bepaalde aspecten van de brede welvaart achterblijven in regio’s, zal de focus van beleid anders zijn.

Hoe kunnen wij helpen met het verwerven van een Regio Deal?
ERAC is gespecialiseerd in programmatisch werken en het verbinden van regionale opgaven, doelen, interventies en resultaten. We hebben veel voorstellen onderzocht en ervaren dat afgewezen voorstellen een verzameling van deelprojecten zijn die niet met elkaar in verband staan. ERAC heeft de inhoudelijke kennis om ervoor te zorgen dat uw Regio Deal geen verzamelbak wordt van projecten die in de uitvoering los van elkaar staan. We geloven dat alleen activiteiten die aansluiten op de geformuleerde ambities maatschappelijke impact kunnen hebben.

Daarom zorgt ERAC ervoor dat een Regio Deal voorstel een logisch samenspel van activiteiten is dat bijdraagt aan de overkoepelende doelstellingen van het programma. Wij helpen u met het aanpakken van valkuilen aan de ‘voorkant’ van het traject, zodat u tijdens het proces na eventuele toekenning geen problemen ondervindt.

Uw voorstel kan vanaf 15 juli worden ingediend. Aarzel niet langer en ga vandaag nog aan de slag om uw ambities om te zetten in concrete plannen. Voor deskundig advies kunt u een afspraak maken met onze adviseur Pieter Liebregts via pieterliebregts@erac.nl of 06 53 28 86 57.

Meer artikelen

Actueel

Optimaliseer uw subsidieverantwoording en bescherm het imago van uw organisatie

Voorkom problemen met subsidieverantwoording en zorg voor een vlekkeloos traject, Adviseur Sharon Struijcken geeft tips.
Actueel

ERAC kondigt directiewissel aan met William van den Bungelaar aan het roer

5 februari 2024, ERAC kondigt directiewissel aan. Huub Smulders, algemeen directeur, draagt het stokje over aan William van den Bungelaar.
Actueel

STEP-initiatief, een volgende stap om Europa’s strategische autonomie te versterken.

Adviseur Steven Berens licht toe hoe dit initiatief niet alleen invloed heeft op de koers van Europa's technologische positie, maar…