Skip to main content

Actueel

Regionale steun die nationale bloei bevordert: van EFRO naar het Nationaal Groeifonds

Om kansrijke innovaties daadwerkelijk te laten slagen zijn vaak flinke financiële impulsen nodig. Zowel Europa als Nederland biedt verschillende instrumenten om zo’n financiering te ondersteunen. Hoe kunt u als innovator optimaal gebruik maken van zo’n regeling?

Pieter Liebregts, senior adviseur bij ERAC, weet er alles van. Hij vertelt over PhotonDelta, een succesvol consortium dat kon opstarten dankzij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en kon doorgroeien via het Nationaal Groeifonds (NGF).

Hoe kom je tot een `NGF-waardig’ project?
“Voor het Nationaal Groeifonds kom je niet zomaar in aanmerking. Het startpunt is vaak een al bestaand, kleinschaliger project of programma, waarbinnen een innovatief idee uitgewerkt is en een fundament gelegd is om door te ontwikkelen. Is de innovatie dusdanig baanbrekend en heeft het de potentie om (inter)nationaal door te groeien? Draagt het bij aan het toekomstig verdienvermogen voor Nederland? Dan maakt het kans op een financiële impuls vanuit het Nationaal Groeifonds.”

Maar de start van zo’n project of programma en de fase waarin een idee uitgewerkt wordt, daar zijn toch ook investeringen voor nodig?
“Dat klopt, en financiering daarvan kan op verschillende manieren. Onder andere door gebruik te maken van andere regelingen. Een voorbeeld van zo’n regeling is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Zulke Europese stimuleringsprogramma’s zijn een rijke voedingsbodem voor grootschalige initiatieven. In de afgelopen jaren heb ik een aantal EFRO-projecten zien uitgroeien tot een NGF-project, waaronder PhotonDelta.”

PhotonDelta speelt een aanjagende rol in Nederland als het gaat om fotonica-industrie: kleine chips die nauwkeurig, snel en betrouwbaar lichtsignalen verwerken. Binnen het consortium PhotonDelta werken vrijwel alle kennisinstellingen, bedrijven en overheden die in Nederland betrokken zijn bij fotonica, met elkaar samen.

“PhotonDelta is in 2015 als regionaal project gestart met bouwen aan een economisch en innovatief ecosysteem: bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen die samenwerken, research doen, innoveren, opleiden. Dat kon mede dankzij financiering vanuit het EFRO. ”

PhotonDelta, project met potentie
“PhotonDelta had als regionaal project de potentie om nationaal en zelfs internationaal door te groeien. Maar om op wereldniveau te kunnen meekomen, moest er flink en op hoog tempo opgeschaald worden. Daar was een omvangrijke investering voor nodig, die bovendien niet zonder risico was. Om dit te kunnen financieren, diende PhotonDelta een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds.”

Die aanvraag is gehonoreerd, wat zijn de succesfactoren geweest?
“De groeipotentie en het verdienvermogen van PhotonDelta. Het niveau van deze veelbelovende fotonica-technologie ligt heel hoog in Nederland. Bovendien zijn de chips breed toepasbaar: overal zijn chips nodig.

En een misschien nog wel belangrijkere succesfactor is het stevige fundament, het consortium waar PhotonDelta voorafgaand aan de aanvraag al naar uitgegroeid was. Vanuit een kleiner programma en met gelijkgestemden je technologie of onderwerp ontwikkelen. Elkaar goed kennen, elkaar vertrouwen én een sterke leider hebben. Weten waar je naartoe wilt, een bepaalde visie hebben. Je moet naar mijn idee echt samen in iets geloven.”

Wilt u meer weten over het benutten van regionale steun voor nationale groei en het realiseren van een ‘NGF-waardig’ project? Neem dan vandaag nog contact op met Pieter Liebregts. Hij staat klaar om u te adviseren en te begeleiden bij het verkennen van financieringsmogelijkheden en het opbouwen van een sterk consortium. Zet nu de eerste stap naar uw succesvolle innovatie.
Neem contact met hem op via pieterliebregts@erac.nl of 06 53 28 86 57.

Meer artikelen

Actueel

Optimaliseer uw subsidieverantwoording en bescherm het imago van uw organisatie

Voorkom problemen met subsidieverantwoording en zorg voor een vlekkeloos traject, Adviseur Sharon Struijcken geeft tips.
Actueel

ERAC kondigt directiewissel aan met William van den Bungelaar aan het roer

5 februari 2024, ERAC kondigt directiewissel aan. Huub Smulders, algemeen directeur, draagt het stokje over aan William van den Bungelaar.
Actueel

STEP-initiatief, een volgende stap om Europa’s strategische autonomie te versterken.

Adviseur Steven Berens licht toe hoe dit initiatief niet alleen invloed heeft op de koers van Europa's technologische positie, maar…