Je auto slim opladen dankzij de MOOI- subsidieregeling.

Je auto slim opladen dankzij ERAC, MOOI meegenomen

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen is een innovatieve aanpak nodig. Een wezenlijk onderdeel van de strategie van de Nederlandse overheid is om bestaande en nieuwe technieken op een slimme en effectieve manier in te zetten. Om dergelijke initiatieven te stimuleren, is de MOOI-subsidieregeling in het leven geroepen. Met hulp van ERAC heeft Stichting ElaadNL MOOI-subsidie ontvangen voor Project SmoothEMS met GridShield. Met gepaste trots presenteren wij deze ERAC Innovation case, die meer is dan een druppel op een gloeiende plaat.

Waar is de MOOI-subsidieregeling voor bedoeld?

MOOI staat voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. Voor deze subsidieregeling is door het Rijk 65 miljoen euro vrijgemaakt. De regeling is bedoeld om kansrijke samenwerkingsverbanden tussen innovatieve bedrijven, onderzoeksorganisaties en maatschappelijke organisaties te bevorderen. De subsidie geldt als aanvulling op eigen investeringen die het mogelijk maken om multidisciplinair samen te werken. Met als doelstelling tot werkbare oplossingen te komen voor concrete bedreigingen als gevolg van klimaatverandering.

Wat is Project SmoothEMS?

Hernieuwbare elektriciteit op land genereren en deze veilig en effectief gebruiken, is een van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Om die reden is het een van de vier thema’s binnen de MOOI-regeling waarvoor subsidie beschikbaar is gesteld.

In het project SmoothEMS met GridShield wordt gewerkt aan een Energiemanagementsysteem (EMS), waarmee apparaten als elektrische auto’s slim en veilig worden opgeladen. De beschikbare hoeveelheid stroom wordt van oudsher binnen het netwerk verdeeld over het aantal beschikbare oplaadpunten. Als ineens heel veel auto’s binnen een gebied tegelijkertijd worden opgeladen, ontstaat er een piekbelasting binnen het netwerk. Dit kan leiden tot storingen.

Het SmoothEMS met GridShield registreert energiestromen in realtime. Zodra deze buiten de veiligheidsmarges vallen, wordt het laden tijdelijk in snelheid verlaagd of gestopt. De verwachting is dat op deze manier stroomstoringen en gevaarlijke situaties worden voorkomen. Door een optimale verdeling van de beschikbare stroom kunnen laadpalen bovendien effectief worden gebruikt.

Waarom is het project van belang?

Elektrische auto’s zijn de toekomst. Steeds meer autofabrikanten nemen afscheid van modellen met een brandstofmotor. Dit project levert een bijdrage aan een veilig, betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem, waarin veel ruimte is voor het duurzaam opwekken van energie in combinatie met het laden van elektrische voertuigen.

Welke partijen zijn betrokken bij dit project?

In het project werken partijen uit de hele keten samen, te weten: Universiteit Twente, Kropman Installatietechniek, AmperaPark, MENNEKES eMobility, a.s.r. verzekeringen en ElaadNL. Gedurende het project worden verschillende tests uitgevoerd, onder andere op het kantorenterrein van a.s.r., op de campus van Universiteit Twente en bij het provinciehuis in Zwolle.

Wat was de rol van ERAC binnen dit proces?

In de eerste fase heeft ERAC dit samenwerkende consortium ondersteund bij het indienen van een aanvraag voor de MOOI-subsidieregeling. Het traject voor dit kansrijke initiatief is succesvol doorlopen. De komende vier jaar voeren wij de projectcontrol uit voor alle betrokkenen.

Waarom past het project zo goed bij ERAC?

Bij ERAC geloven we in een groene toekomst. Met dit project dragen we binnen onze dagelijkse werkzaamheden een steentje bij aan een duurzame leefomgeving voor ons en onze kinderen. Daarnaast is deze ERAC Innovation case een concreet voorbeeld van de waarde die we met onze expertise en aanpak kunnen toevoegen aan fraaie en nuttige initiatieven uit het bedrijfsleven.

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op