Skip to main content

Interreg North-West Europe

Algemeen Algemeen

Doel

Het Interreg North-West Europe programma beoogt transnationale samenwerking in de regio Noordwest-Europa te faciliteren. Heel Nederland maakt onderdeel uit van het programmagebied, net als:

 • België
 • (Delen van) Frankrijk
 • (Delen van) Duitsland
 • Ierland
 • Luxemburg
 • Zwitserland

Het is de bedoeling van het programma om projecten te financieren die uitdagingen aanpakken die voor de gehele Noordwest-Europa regio van belang zijn.

Budget Budget

€ 310 miljoen

Een project krijgt maximaal 60% financiering. Soms kunnen andere partijen helpen om de resterende cofinanciering rond te krijgen, zoals gemeenten, provincies of het Rijk

Inhoud Inhoud

Prioriteiten

Voor de periode 2021-2027 heeft Interreg NWE vijf prioriteiten, namelijk:

Prioriteit 1: Klimaat en milieu
Prioriteit 2: Energietransitie
Prioriteit 3: Circulaire economie
Prioriteit 4: Innovatie en veerkracht
Prioriteit 5: Inclusieve maatschappij

Deze prioriteiten zijn verder onderverdeeld in specifieke doelstellingen. Projecten komen in aanmerking voor financiering als ze aansluiten.

Aandachtspunten en voorwaarden

 • Een belangrijk aandachtspunt is de samenstelling van het consortium: om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit Interreg NWE moet een consortium bestaan uit minimaal drie partijen uit drie verschillende landen, waarvan er minimaal twee behoren tot het Interreg NWE gebied
 • De organisaties die in aanmerking komen voor Interreg NWE zijn:
  • Overheden (rijksoverheid, provincie, gemeente, waterschap)
  • Kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
  • Bedrijven
  • Ontwikkelingsmaatschappijen
  • Non-profitinstellingen
 • Interreg NWE financiert geen fundamenteel of toegepast onderzoek
 • Projecten moeten minimaal twee van de volgende drie soorten activiteiten bevatten:
  • Gezamenlijke strategieën of actieplannen ontwikkelen
  • Gezamenlijke implementatie van pilots
  • Capacity building en bewustzijn creëren
 • De partij waarmee het subsidiecontract wordt aangegaan, dient een organisatie te zijn zonder winstoogmerk
 • Interreg NWE werkt in de nieuwe programmaperiode 2021-2027 met twee openstellingen per jaar

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op