LIFE

Algemeen Algemeen

Doel van LIFE

LIFE is het Europese programma voor projecten gericht op natuur, milieu, klimaat en energie. Dit subsidieprogramma draagt eraan bij om de doelstellingen t.a.v. het Europese milieu- en klimaatbeleid te realiseren d.m.v. uiteenlopende vormen van projectfinanciering.

Inhoud Inhoud

Prioriteiten

Het financieringsprogramma LIFE bestaat vanaf 2021 uit vier deelprogramma’s:

  • Natuur & biodiversiteit
  • Circulaire economie en kwaliteit van leven
  • Klimaatmitigatie en -adaptatie
  • Transitie naar schone energie

Per deelprogramma gelden verschillende inhoudelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Aandachtspunten en voorwaarden

In zijn algemeenheid hebben projecten die in aanmerking komen voor subsidie een of meer van de volgende kenmerken:

  • Het betreft (de ontwikkeling of demonstratie van) ‘Close-to-market’ technologieën en oplossingen die in relatief korte tijd op de markt geïntroduceerd zullen kunnen worden
  • Projecten die het-LIFE-programma zoekt bevinden zich in de test-, demo- of pilotfase. Er is dus weinig tot geen nader (technisch inhoudelijk) onderzoek meer voor benodigd
  • Projectresultaten zijn goed meetbaar en kwantificeerbaar, hetgeen uit de aanvraag moet blijken

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op