Skip to main content

Actueel

Succesvol navigeren door het Nationaal Groeifonds: 10 aandachtspunten voor uw project

Het Nationaal Groeifonds biedt een unieke kans om baanbrekende projecten te versnellen, maar het vraagt om een doordachte aanpak. Adviseur Celine van Soest heeft de derde beoordelingsronde zorgvuldig geëvalueerd en de 10 essentiële aandachtspunten voor een succesvolle aanvraag geïdentificeerd.

Bent u klaar om stappen te zetten en met uw innovatie kansen voor Nederland te realiseren? Het Nationaal Groeifonds is een katalysator voor initiatieven met een uitzonderlijke impact waarvoor grote investeringen nodig zijn en waarvoor de gebruikelijke subsidieregelingen zoals EFRO, MIT en DEI niet toereikend zijn. Of u nu de drijvende kracht bent achter een start-up, MKB-bedrijf, grootbedrijf of onderzoeksinstelling, dit fonds biedt de mogelijkheid om samen met gelijkgestemde partners uw projecten in een stroomversnelling te brengen en uw ambities te verwezenlijken. Dankzij een diepgaande analyse van de recentste beoordelingsronde kwamen deze 10 inzichten naar voren.

1. Duidelijke Strategie en Doelstellingen
Voordat u een aanvraag indient, is het essentieel om een goed doordachte strategie te hebben voor uw project. Dit omvat heldere en meetbare doelstellingen met concrete KPIs die laten zien hoe uw initiatief impact zal maken en zal bijdragen aan economische groei en innovatie. De Theory of Change is de kapstok van het voorstel.

2. Innovatief en Toekomstgericht
Het Nationaal Groeifonds heeft een sterke focus op innovatie en toekomstgerichte projecten. Zorg ervoor dat uw aanvraag duidelijk aantoont hoe uw project een vernieuwende bijdrage levert aan de economie en samenleving.

3. Duurzaamheid en Maatschappelijke Impact
Duurzaamheid en maatschappelijke impact zijn sleutelwoorden voor het Nationaal Groeifonds. Beschrijf hoe uw project bijdraagt aan een duurzamere toekomst en welke positieve effecten het zal hebben op de maatschappij. Besteed ook aandacht aan de negatieve effecten en mitigatieplannen.

4. Duurzame Structurele Groei
Een gedegen businessplan met een sterk verdienvermogen voor de BV Nederland is van groot belang. Toon aan dat u goed hebt nagedacht over de financiële impact van uw project. Een goed uitgewerkt IE-beleid kan de commissie overtuigen van de bekwaamheid van het consortium en de impact van het voorstel op het verdienvermogen.

5. Financiële Onderbouwing
De financiële haalbaarheid van het plan en capaciteit van partners om hun cofinanciering bij te dragen mede bepaalt het succes van het project. Neem daarnaast oplossingen voor het gebrek aan doorfinanciering/scale-up op in de financieringsopzet, bijvoorbeeld een combinatie van subsidie en risicokapitaal (blended finance), investeringsfondsen en sturing op het creëren van scale-ups en/of anchor companies.

6. Samenwerking en Ecosysteem
Het Nationaal Groeifonds waardeert samenwerking tussen verschillende partijen en zoekt naar een evenwichtige balans tussen kennisinstellingen en ondernemingen. Laat zien hoe uw project integreert in het bredere ecosysteem.

7. Randvoorwaarden op orde
Geef voldoende aandacht aan randvoorwaardelijke thema’s zoals: 1) Internationale en Europese samenwerking voor het verminderen van ongewenste afhankelijkheden van landen buiten de EU; 2) Een sterke valorisatiestrategie. Voorstellen leiden tot verdienvermogen als kennis en ondernemerschap wordt gecombineerd; 3) Human capital: hoe kan de benodigde en opgeleide menskracht worden verkregen?

8. Governance
Zorg voor een goede bemensing en goede balans tussen publieke partijen en marktpartijen en maak zoveel mogelijk de koppeling met bestaande structuren.

9. Realistische Tijdslijn en Milestones
Een realistische tijdslijn met duidelijke mijlpalen is essentieel. Dit geeft vertrouwen in de uitvoerbaarheid van het project en laat zien dat u goed hebt nagedacht over de planning.

10. Transparante Communicatie
Transparantie in communicatie, zowel tijdens het aanvraagproces als gedurende de uitvoering van het project, wordt gewaardeerd. Laat zien dat u open staat voor feedback en in staat bent om helder te communiceren over de voortgang. RVO staat in de vierde tranche klaar om op basis van de QuickScan en vooraanvraag advies te geven over de ontwikkeling en kansrijkheid van uw aanvraag.

Meer informatie?
Geef uw idee de kans om de Nederlandse economie te versterken! Onze adviseurs kunnen u optimaal bijstaan bij het creëren van een veelbelovend voorstel. Neem contact op met Celine van Soest voor meer informatie.

Celine van Soest
celinevansoest@erac.nl
06 – 82 14 16 06

“Celine is toegewijd aan het bevorderen van vooruitgang voor individuen en organisaties, vooral als dit het maatschappelijk belang dient. Ze gedijt in het uitdagen en stroomlijnen van processen om tot een goed resultaat te komen voor alle betrokkenen. Als programmamanager en -ontwikkelaar is ze in staat om het grotere plaatje te zien en de benodigde relaties te onderhouden voor een duurzaam succes.”

Meer artikelen

Actueel

ERAC versterkt haar team van partners

19 april 2024. ERAC kondigt met trots aan dat Jolande Wijman, Sharon Struijcken en Anne Sampson zijn toegetreden als aandeelhouders.
Actueel

Financiering van uw project zonder Nationaal Groeifonds?

Wat zijn de alternatieve financieringsmogelijkheden voor innovatieve projecten nu het Nationaal Groeifonds is uitgesteld?
Actueel

Naar een sterker en duurzamer Europa

In dit artikel deelt Sabine Zwaans haar inzichten over de belangrijkste bevindingen van het recent gepubliceerde negende cohesierapport van de…