Miljardenbesparing in de bouwsector

Bij grote infrastructurele bouwprojecten zijn veel verschillende partijen betrokken met uiteenlopende expertise en rollen. De afhankelijkheid tussen de schakels is groot, en vertraging kan oplopen tot miljoenen euro’s per dag. Met een goede, gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens kan het bouwproces efficiënter verlopen.

Building Information Modeling
Er zijn al (gedeeltelijk) oplossingen en standaarden aanwezig voor gebouwen, maar nog niet voor tunnels en wegen. Rijkswaterstaat ontwikkelt daarom, samen met TNO, het Zweedse Trafikverket en het Franse onderzoeksbureau CSTB een ict-oplossing voor virtueel bouwen, V-Con genaamd. Dit BIM (Building Information Modeling) moet een standaard zetten die door heel Europa gebruikt gaat worden.

Overheid en marktpartijen
Markt en overheid gaan hier samen aan werken via een traject van Pre-commercial Public Procurement. In de eerste fase onderzoekt en beschrijft het consortium de gewenste output en technische specificaties van de software. Daarna zullen Rijkswaterstaat en Trafitverket een Europese aanbesteding doen om samen met marktpartijen het BIM verder te ontwikkelen. Dit gebeurt in achtereenvolgens een haalbaarheidsstudie, softwareontwikkeling en ten slotte de bouw van het systeem.

EU-standaard voor significante besparingen
Een succesvolle toepassing van virtueel bouwen zal leiden tot een forse tijdsbesparing en kan miljarden euro’s schelen in het bouwbudget. Ook zal er op energieverbruik kunnen worden bespaard. In de utiliteitsbouw heeft het gebruik van virtueel bouwen al geleid tot een besparing van 10% van de totale kosten. Vanuit de wetenschap dat de bouwsector ongeveer 10% van het bruto binnenlands product realiseert in Europa, zullen met een goede EU-standaard voor virtueel bouwen significante besparingen worden gerealiseerd.

De impact van ERAC

In 2012 is ERAC door Rijkswaterstaat bij het project betrokken. Wij hebben geadviseerd bij het opstellen van een ‘consortium agreement’ tussen de partners en het inrichten van de financiële administratie. Subsidie werd verkregen mede dankzij onze ondersteuning bij het opstellen en indienen van het project binnen het Europese Zevende Kaderprogramma (KP7, in 2013 opgevolgd door Horizon2020). Tot het einde van het programma in 2017 ondersteunt ERAC Rijkswaterstaat bij het uitvoeren van dit project; we voeren het financieel beheer, coördineren de kostenverantwoording door de partners en verzorgen de jaarlijkse projectrapportages aan de Europese Commissie.