Skip to main content

Actueel

Een succesvolle NGF-aanvraag (deel 2): de economische meerwaarde

Het Nationaal Groeifonds is een veelbesproken onderwerp bij ERAC. Wat zijn de stappen en belangrijke overwegingen tijdens zo’n aanvraagtraject? Bestaat er zoiets als een succesformule? In deel 2 bespreken ERAC-adviseurs Celine en Anne het belang van het aantonen van de economische meerwaarde.

In deel 1 bespraken we de timing en opbouw van een consortium. Maar volgens jullie is het aantonen van de economische meerwaarde ook een belangrijke factor voor een succesvolle aanvraag. Kunnen jullie dat toelichten?
Celine: “Dat klopt. De onderbouwing van de economische meerwaarde van het project is één van de vijf beoordelingscriteria. Het weegt zwaar mee in de beoordeling of het project in aanmerking komt voor NGF-financiering. Hoe draagt het project bij aan het verdienvermogen van de BV Nederland? Het is aan het consortium om dit te onderbouwen. Dit is een mooie uitdaging.”

Hoe bereken je die economische meerwaarde precies?
Anne: “Dat hangt sterk af van de sector waarin het programma zich afspeelt. We hebben twee aanvragen ondersteund in de zorgsector. Hiervoor hebben we allerlei zaken berekend: hoeveel gezonde levensjaren de verbeterde techniek gaat opleveren, hoeveel minder zorgpersoneel er nodig is, hoeveel extra arbeidsproductiviteit er ontstaat en hoeveel extra omzet plus export het op kan leveren voor het bedrijfsleven. Deze berekening vroeg om een specialistische aanpak. Daarom hebben we ervoor gekozen om in deze trajecten samen te werken met universiteiten voor het uitvoeren van de berekeningen.”

Celine: Voor een ander traject hebben we het benaderd vanuit de potentiële omzet die bedrijven uit het consortium kunnen realiseren doordat ze deze innovatie gaan realiseren. Zo’n analyse kunnen wij zelf uitvoeren. We maken voor elk bedrijf en elke partner een soort business case en trekken daar conclusies uit.”

Wat is jullie belangrijkste tip tijdens dit proces?
Celine: “We hebben geleerd dat je pas echt een goede economische analyse kunt maken van een programma of project op het moment dat het programma al voor 80 procent staat. Er wordt meestal onvoldoende rekening gehouden met de tijd die daarvoor nodig is. Een NGF-aanvraag bestaat uit een probleemanalyse, activiteitenplan, financiële onderbouwing en als laatste de beoogde effecten of impact. Vaak richten mensen zich vooral op de eerste drie onderdelen en wordt de impact onderbelicht. Maar die beoogde effecten zijn natuurlijk belangrijk, want daar gaat het uiteindelijk om in de beoordeling.”

Tijd en geduld zijn dus belangrijk als je de economische meerwaarde gaat berekenen.
Anne: “Juist. Er is zeker een maand of twee nodig om de economische analyse goed en fatsoenlijk te kunnen doen. Het is belangrijk om hier voldoende tijd voor over te houden en ervoor te zorgen dat de rest van het project goed staat als je begint. Hoewel kleine details nog kunnen veranderen, moet het kwantitatieve deel van de economische berekening gebaseerd zijn op het programma.”

Waarom is het belangrijk om de economische meerwaarde niet te ‘overdrijven’?
Celine: “In de beoordeling van de eerste tranches is heel duidelijk door de commissie aangegeven dat de meeste projecten de meerwaarde hadden overschat. Het voelt misschien comfortabel en goed om een grote inschatting te maken van het effect dat je teweeg gaat brengen, maar je kan economisch gezien niet alles toerekenen aan hetgeen wat jij gaat doen, dus daar moet je heel terughoudend in zijn. Een realistische onderbouwing wordt beter beoordeeld dan een overschat effect. Het onderbouwen van aannames is daarin erg belangrijk.”

Het goed kunnen aantonen van de economische waarde van je project is dus essentieel om kans te kunnen maken op een toekenning van het Nationaal Groeifonds. Het proces is allesbehalve makkelijk. In deel 3 leggen Celine en Anne uit hoe de subsidie en departementale route van elkaar verschillen, wat de voor- en nadelen zijn van elk en wat je kunt doen als je aanvraag toch niet gehonoreerd wordt.

Contact

Wilt u meer weten over het succesvol indienen van een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds? Leer van de ervaringen van ERAC-adviseurs Celine en Anne en vergroot uw kansen op financiering. Neem contact met hen op via info@erac.nl of 073- 700 0340.

Meer artikelen

Actueel

ERAC versterkt haar team van partners

19 april 2024. ERAC kondigt met trots aan dat Jolande Wijman, Sharon Struijcken en Anne Sampson zijn toegetreden als aandeelhouders.
Actueel

Financiering van uw project zonder Nationaal Groeifonds?

Wat zijn de alternatieve financieringsmogelijkheden voor innovatieve projecten nu het Nationaal Groeifonds is uitgesteld?
Actueel

Naar een sterker en duurzamer Europa

In dit artikel deelt Sabine Zwaans haar inzichten over de belangrijkste bevindingen van het recent gepubliceerde negende cohesierapport van de…