Interreg

Algemeen Algemene kenmerken Interreg

Europese territoriale samenwerking staat tegenwoordig beter bekend als Interreg, het programma gericht op interregionale samenwerking. Interreg bestaat uit diverse samenwerkingsprogramma’s op verschillende schaalniveaus. Hieronder volgt algemene informatie over Interreg, meer specifieke informatie per samenwerkingsprogramma volgt zodra hierover meer bekend is.

Doel van Interreg

Het doel van Interreg is het stimuleren van innovatieve samenwerkingsprojecten binnen internationale en/of interregionale (grensgebieden), onder meer op het gebied van duurzame energie, klimaatadaptie en transport. Het doel is om Europa slimmer en groener te maken. Daarnaast beoogt Interreg ook de economische verschillen tussen Europese regio’s te verkleinen.

Voor wie is het Interreg programma?

De verschillende Interreg programma’s bieden subsidie en andere vormen van steun aan verschillende doelgroepen:

  • Overheden (rijk, provincie, gemeente, waterschap);
  • Non-profitinstellingen;
  • Kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen);
  • Bedrijven en ontwikkelingsmaatschappijen.

Belangrijke voorwaarden

De programma’s bieden steun aan samenwerkingsverbanden bestaande uit zowel bedrijven, kennisinstellingen als overheidsorganen. Dit zijn de zogenaamde triple-helix samenwerkingsverbanden. Hierbij kan het zowel om regionale als grensoverschrijdende (algeheel Europees niveau) consortia gaan.

Heeft u geen partners maar staat u wel open voor samenwerking? Ook in het realiseren van partnerships kan ERAC veel voor u betekenen.

Status Status

De laatste openstellingen (calls) voor zijn in 2020 gesloten. De nieuwe programmaperiode loopt van 2021 – 2027. Momenteel (Q1 2021) worden de Interreg programma’s voor 2021-2027 op Europees niveau besproken en vastgesteld. Openstellingen volgen naar verwachting later in 2021.

Zodra er meer informatie is ten aanzien van het schema van openstellingen vanuit de verschillende Interreg programma’s in deze nieuwe subsidieperiode, zal ERAC u daarover inlichten.

Budget Budget

In de programmaperiode 2014-2020 bedroeg het totale budget € 359 miljoen. De verwachting is dat het budget voor de programmaperiode 2021-2027 € 373 miljoen zal bedragen.

Max. Subsidiepercentage

Afgaande op historische ervaringen mag verwacht worden dat Interreg programma’s tussen de 50% en 75% van de toegekende projecten financiert.

Minimale projectomvang

Exacte criteria ten aanzien van de minimale en maximale projectomvang zijn voor de programmaperiode 2021-2027 nog niet gepubliceerd. Deze kunnen per programma verschillen.

Inhoud Inhoud en aanvraagprocedure

Interreg bestaat uit verschillende geografische deelprogramma’s waarbinnen samenwerking binnen projecten vorm moet krijgen. Voor Nederland zijn de volgende van belang

  • Samenwerking Europa-breed binnen Interreg Europe;
  • Samenwerking tussen regio’s gelegen in verschillende landen binnen Noordwest-Europa (NWE) en Noordzee Regio (NSR);
  • Samenwerking in de grensregio’s binnen Duitsland – Nederland, Vlaanderen – Nederland, 2 Zeeën (Engeland, Frankrijk, Nederland en Vlaams België) en Euregio Maas Rijn.

Binnen deze geografische kaders komen verschillende type projecten in aanmerking voor subsidie. Door deze projecten dient de innovatiekracht van Europa te worden versterkt en/of dient een bijdrage geleverd te worden aan een beter milieu. Er is sprake van verschillende calls (specifieke openstellingen) die telkens ruim van tevoren worden aangekondigd.

ERAC beschikt over de expertise om aanknopingspunten tussen een passend Interreg programma en uw project te zoeken. Wij adviseren u over hoe u een optimaal rendement met uw aanvraag kunt realiseren en nemen u graag veel werk bij de indiening van een projectvoorstel uit handen.

Meer weten over Interreg?

Als adviseur met veel kennis van (internationale) subsidieregelingen en financieringsprogramma’s helpt ERAC uiteenlopende organisaties bij de realisatie van innovatieve projecten d.m.v. funding. De spelregels t.a.v. diverse complexe programma’s en Europese subsidiemogelijkheden, zijn ons bekend. Maak gebruik van onze kennis en ervaring. Samen zorgen we ervoor dat uw project een succes wordt. Neem direct contact op.

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op