Skip to main content

Interreg

 

Europese territoriale samenwerking staat tegenwoordig beter bekend als Interreg, het programma gericht op interregionale samenwerking. Interreg bestaat uit diverse samenwerkingsprogramma’s op verschillende schaalniveaus. 

Het doel van Interreg is het stimuleren van innovatieve samenwerkingsprojecten binnen internationale en/of interregionale (grensgebieden), onder meer op het gebied van duurzame energie, klimaatadaptie en transport. Het doel is om Europa slimmer en groener te maken. Daarnaast beoogt Interreg ook de economische verschillen tussen Europese regio’s te verkleinen.

De verschillende Interreg programma’s bieden subsidie en andere vormen van steun aan verschillende doelgroepen:

  • Overheden (Rijk, provincie, gemeente, waterschap);
  • Non-profitinstellingen;
  • Kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen);
  • Bedrijven en ontwikkelingsmaatschappijen.

Interreg bestaat uit verschillende geografische deelprogramma’s waarbinnen samenwerking binnen projecten vorm moet krijgen. Voor Nederland zijn de volgende van belang:

Binnen deze geografische kaders komen verschillende type projecten in aanmerking voor subsidie. Door deze projecten dient de innovatiekracht van Europa te worden versterkt en/of dient een bijdrage geleverd te worden aan een beter milieu. Er is sprake van verschillende calls (specifieke openstellingen) die telkens ruim van tevoren worden aangekondigd.

ERAC beschikt over de expertise om aanknopingspunten tussen een passend Interreg-programma en uw project te zoeken. Wij adviseren u over hoe u een optimaal rendement met uw aanvraag kunt realiseren en nemen u graag veel werk bij de indiening van een projectvoorstel uit handen.

Weten welk Interreg-programma het best past bij uw project? Neem direct contact op met Stéphanie Woldring.

 

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op